Raspeballer Eller Raspe Baller

100 000 følgere på Facebook på fem dager

Hvordan kan du med humor og enkle virkemidler skape bred oppmerksomhet rundt et smalt tema?

André Ulveseter forteller om sin suksess med Facebook-siden «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil» på Omdømmedagen 7. mai.

Facebook-siden «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil» har blitt en enorm suksess. Siden fikk over 100 000 følgere på fem dager, og skapte ikke minst stor oppmerksomhet i media. På årets Omdømmedag kommer André Ulveseter for å dele sin inspirerende historie om hvordan han med få ressurser, en enkel idè og god dramatisering nå skaper nasjonal oppmerksomhet.