Ole Christian Apeland Ved Barcode

Tid for forandring

Nå skjer det mye forandringer i Apeland, i Oslo og i kommunikasjonsfaget. Men forandring er poenget, sier Ole Christian Apeland.

FORANDRING I APELAND: I dag har vi hatt en spennende dag i Apeland. Etter 25 år i slottet vårt på Blommenholm i Bærum, har vi flyttet oss til Bjørvika. Vi ser fortsatt sjøen, men nå har vi også utsikt over det meste av Oslo sentrum fra 11. etasje i Barcode. Spennende!

FORANDRING I OSLO: Bjørvika er i ferd med å bli byens nye sentrum. Barcode-rekken er ferdig, og nå kommer hundrevis av boliger mellom hovedgaten, Dronning Eufemias gate, og fjorden. Vi er stolte over at Oslo S Utvikling har valgt oss som kommunikasjonspartner i denne fasen, og gleder oss til å følge utviklingen.

FORANDRING I FAGET: Vi merker daglig at faget og bransjen vår er i endring. Både kommunikasjonskanalene, folks bruk av dem og bransjens tilnærming er annerledes enn for få år siden. Vi er glade for at stadig flere av våre oppdrag går på tvers av de gamle grensene mellom analyse, strategi, pr og reklame. Ved å kombinere virkemidler, skapes mer effekt!

FORANDRING ER POENGET: I den digitale kommunikasjonshverdagen blir det ofte mye oppmerksomhet rundt klikk, likes og hva som når ut. Det er lett å glemme at målet ikke bare er å nå ut, men å fortelle noe som skaper en verdifull forandring. Vi erfarer at mange har mye å vinne på å bruke mer krefter på å finne eller skape de rette historiene. ”Historier som forandrer” er vårt mantra og løfte, som vi daglig arbeider for å innfri.

Hvordan er det med deg og dere? Klarer dere å fortelle historier som forandrer?

Ole Christian Apeland