Ingrid Hognaland Og Trine Knudsen Dabbadie
Ingrid Hognaland (t.v.) og Trine Knudsen Dabbadie er nye rådgivere i Apeland.

Apeland styrker seg på analyse og digitalt

Ingrid Hognaland og Trine Knudsen Dabbadie er nye rådgivere i Apeland. Med bred erfaring fra analyse, journalistikk og digital kommunikasjon er de sterke ressurser for kundene.

– Ingrid og Trine har begge erfaring med journalistikk og kommunikasjon, og er allerede verdifulle ressurser for oss og for kundene våre. Ingrid har spisset sin kompetanse inn mot analyse, mens Trine har bred erfaring med digital kommunikasjon. Sammen styrker de Apeland på flere områder, sier adm. direktør Ole Christian Apeland.

Styrker kompetanse og kapasitet på analyse

Ingrid Hognaland (30) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også studert retorikk. Hun har jobbet i mange år som journalist, blant annet i Haugesunds Avis og ved flere av NRKs distriktskontorer, og har journalistopplæring fra NRK Nynorsk mediesenter. Før hun begynte i Apeland, arbeidet hun med analyse ved Forsvarets Forskningsinstitutt.
– Jeg liker måten Apeland jobber med kommunikasjon på, ved å basere rådgivning på innsikt og analyse. Som del av analysegruppen gleder jeg meg til å bruke data og analyse for å styrke kommunikasjonsarbeidet ytterligere, og bidra med å trekke ut essensen og gi liv til tallene, sier Ingrid.

Sikrer effektiv spredning i sosiale kanaler

Trine Knudsen Dabbadie (39) har jobbet som kommunikasjonsrådgiver siden 2005, mye av tiden i byråene Renommé Communication og Strategene. Hun er trespråklig og har tidligere arbeidet med TV-, radio- og magasinjournalistikk nasjonalt og internasjonalt, blant annet i BBC. Hun har også en mastergrad i internasjonal journalistikk fra City, University of London. De siste årene har Trine jobbet mye med digital kommunikasjon.
– Jeg er glad for å være en del av Apeland, som har en unik posisjon blant norske kommunikasjonsbyråer. Som ansvarlig for digital spredning gleder jeg meg over muligheten til å styrke Apelands kunder på digital kommunikasjon. Med en strategisk tilnærming og planmessig arbeid i sosiale medier, vil mange kunne både spare og tjene mye, sier Trine.