Dr. Google Profesjonaliseres

Dr. Google profesjonaliseres

For helseaktører som bruker nettet som en kommunikasjonskanal overfor potensielle brukere, medlemmer eller kunder, kan Googles inntreden på innholdssiden bety økt avstand og vanskeligere kommunikasjonsforhold. Anna Heumrønningen og Carl Fredrik Bø har skrevet kronikk om fremtidens nettsøk innen sykdommer og helse, til Dagens Medisin.
Les mer
Seks Digitale Tips For 2015

Seks digitale tips for 2015

Digital markedsføring har alltid vært preget av buzz-ord. Mens noen av trendene har forsvunnet, har andre blitt en naturlig del av markedsføringsmiksen. Rådgiver Anna Heumrønningen gir en oversikt over noen av buzz-ordene, som hun spår at vi vil høre mer om i 2015.
Les mer