Fanny Duckert Omdømmedagen

Belastende å være i medienes søkelys

Å figurere på avisenes forsider, i radio- og TV-sendinger og sosiale medier er belastende, og får dramatiske konsekvenser for de involverte. Hvordan kan du best støtte mennesker som opplever mediepress? Fanny Duckert ved Universitetet i Oslo var på Omdømmedagen for å gi oss svaret.

Psykolog og professor Fanny Duckert ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo har forsket på hvordan mennesker opplever sterkt mediepress. I boken «I medienes søkelys» lar hun leserne bli kjent med ofre for den moderne nyhetshverdagen.

Forfulgt av media

– Vi har forsket på mennesker som har blitt eksponert i media over tid, med en negativ vinkling. Vinklinger som handler om dem som personer i utøvelsen av sitt yrke eller virke. Å bli fotfulgt eller kanskje heller forfulgt av media over tid er en belastende situasjon, fortalte Duckert på Omdømmedagen. Hun ga et sterkt innblikk i hvordan personene selv opplevde det.

– Fra intervjuer der de ikke følte tillit, og der omfanget var langt større enn de kunne forestilt seg, til den ulidelige ventetiden før artikler sto på trykk – og konsekvensene av dem.

Dramatiske konsekvenser

Resultatet for de 43 personene Duckert intervjuet var at 23 personer enten trakk seg fra jobben eller fikk sparken. Det var ingen lystig fremstilling professoren ga av verken hendelsesforløp eller effekten av medieomtalene.

– Noen likhetstrekk vi oppdaget var ledere og fageksperter som ble permittert eller tatt ut av jobben, og opplevde maktesløshet. Mennesker som ble brutt ned gjennom et vedvarende og sterkt mediepress. Disse opplevelsene satt i, gjerne flere år etter at de fant sted, fortalte professoren.

Liten kjennskap til rettigheter

Fanny Duckert Omdømmedagen 2018

Å bli fotfulgt eller kanskje heller forfulgt av media over tid er en belastende situasjon, fortalte Fanny Duckert på Omdømmedagen.

Hun påpekte at svært få av de de som deltok med sin stemme i forskningsprosjektet kjente til og brukte samtidig imøtegåelse eller tilsvar.

– De lot journalistene skrive det de ønsket, og orket i liten grad å ta til motmæle mot påstandene som figurerte i media. Det var igjen denne følelsen av maktesløshet, at det ikke var noen vits i å prøve å forsvare seg, fortalte Duckert.

Konkrete råd til virksomheter under mediepress

Fanny Duckert avsluttet med fire klare råd til virksomheter som har ledere eller medarbeidere som blir utsatt for sterkt mediepress.

1. Vær til stede for personen og hjelp vedkommende – ikke trekk dere unna!

2. Gi praktisk hjelp og støtte med medietrening, hjelp til å gi respons på sosiale medier, juridisk- og medisinsk bistand.

3. Hjelp medarbeideren slik at de får sove, opprettholder døgnrytmen og er fysisk aktive.

4. Bistå med den emosjonelle bearbeidingen, både av sinnsstemning og å sette saken i perspektiv.

Les mer

Godt omdømme skaper støtte

Omdømmebygging i sosiale medier

Omdømmebygging gjennom ørene

Gjør internjobben når du skal skifte ham

Omdømmevinnernes suksessoppskrifter

Hvordan bli elsket av de unge?