Ine Mæland, Sjef For Sosiale Medier I Høyres Stortingsgruppe.

Dialogen er viktigst

Mennesker vil snakke med mennesker. Det er nettopp derfor Høyre er tilstede i sosiale medier – for å snakke med folk om partiets ideer og løsninger. Det forteller Ine Mæland, sjef for sosiale medier i Høyres stortingsgruppe.

Ifølge SoMe-sjefen er det Høyres engasjerte politikere som gjør den viktige jobben i dialog med folk på Facebook, Snapchat og i andre sosiale medier.
– Politikerne er aktive i sosiale medier, og snakker med sine følgere og venner om Høyres politikk. Vi bruker mye bilder, og satser også på video. Det gir anledning til å vise fram hjertesakene våre og la folk bli bedre kjent med engasjerte lokalpolitikere, sier Ine Mæland.

Får gode innspill

Hun synes sosiale medier gir partiet en god mulighet til å føre dialog med sine følgere, noe de drar god nytte av.
– Vi får gode innspill til å utvikle politikken vår, og ser at vi får langt bedre spredning når vi deler saker som treffer på det følgerne våre er opptatt av. Dersom vi ser at feilaktige påstander blir spredt, kan vi gå inn og oppklare. I valgkamp-innspurten kan det være avgjørende for velgerne, sier hun.

Utviklingen i sosiale medier går raskt, og det kan derfor være vanskelig å vite hva som treffer velgerne godt. Da gjelder det å prøve seg fram:
– Det er ikke alltid vi kan forutse utfall og effekt. Det lever vi godt med, vi lærer og utvikler oss hele tiden, avslutter hun.

Mælands tre råd til omdømmebygging i sosiale medier

  1. Snakk med folk! Vi erfarer at folk forteller om de utfordringene de står oppe i, og det gir oss mulighet til å utvikle politikken vår. Vi får også anledning til å svare på spørsmål.
  2. Snakk til folk! Med et stadig mer fragmentert mediebilde kan det være utfordrende for den enkelte velger å få med seg hva politikerne står for. I sosiale medier kan vi fortelle om løsningene våre til dem det gjelder.
  3. Lytt til folk! Sosiale medier gir en unik mulighet til å plukke opp hva som sies om oss. Samtaler som ellers foregår rundt middags- og kafébord tas videre i sosiale medier. Det gir oss verdifull innsikt.