Nordiske EnterCard Group Bruker Digitale Plattformer For å Skape Internt Engasjement Før, Under Og Etter Sine årlige Samlinger Med Flere Hundre Ansatte.
Nordiske EnterCard Group bruker digitale plattformer for å skape internt engasjement før, under og etter sine årlige samlinger med flere hundre ansatte.

Digitale verktøy gir konferanser et løft

Bevisst bruk av ny teknologi gir både arrangørene og deltakerne en hyggeligere konferanseopplevelse. – Mindre administrasjon og mer engasjement er to av mange fordeler, sier digitalrådgiver Andreas Rødland i Apeland.

– Via digitale plattformer, som en nettside eller en app, kan deltakerne selv melde seg på og gjøre sine valg. Det forenkler administrasjonen betydelig. Samtidig skaper du mer dialog og engasjement blant deltakerne. Kanskje vil du skru opp forventningene til arrangementet med konkurranser, chat og oppgaver? Kanskje vil du bruke de digitale plattformene både før, under og etter arrangementet? Mulighetene er mange, sier Andreas Rødland.

Godt eksempel

Et godt eksempel på bruk av digitale løsninger rundt et arrangement, er nordiske EnterCard Groups årlige samling med 400 ansatte denne høsten. Apeland bistod med planlegging og gjennomføring av arrangementet. Det ble lagt en strategi om å konsentrere det meste av aktivitet rundt en nettside, og Apelands digitalgruppe utviklet en unik nettløsning for EnterCard Camp 2013.
– Vi ønsket å skape internt engasjement allerede før samlingen. Da spilte nettsiden en nøkkelrolle. I tillegg til påmelding og praktisk informasjon, la vi jevnlig ut spørsmål til deltakerne som handlet om deres arbeidssituasjon. Slik fikk de selv være med på å påvirke innholdet i samlingen. Rett før samlingen ble det også lagt ut en quiz med nye spørsmål hver dag, og en fotokonkurranse med tematikk fra samlingen, sier kommunikasjonsrådgiver Arne Horvei i Apeland, som var ansvarlig for arrangementet.

Interaktivitet og samhold

Under arrangementet var nettsiden base for alt som foregikk.
– Vi hadde foredragsholdere og underholdningsinnslag, men valgte å fokusere mest på interaktive spørsmål og utfordringer som deltakerne skulle løse i grupper. Spørsmålene ble presentert på nettsiden eller på film, og ble besvart via iPader – som var linket opp til nettsiden. Da hadde ledelsen hele tiden hadde oversikten over svarene som kom inn, forteller Arne Horvei. I etterkant av arrangementet ble filmene fra både den faglige og den sosiale delen lagt ut på nettsiden.
– Det at folk kommuniserte med hverandre både før og under samlingen, betydde mye for engasjementet og samholdet, sier Horvei.

Motivert til å ta ansvar

– Hensikten med årets EnterCard Camp har vært å skape engasjement, og å motivere hver enkelt ansatt til å ta et personlig ansvar for å skape bra ting for kundene våre. Oppgaven for prosjektteamet vårt og Apeland, var å tilrettelegge campen slik at vi kunne nå disse målene. Ved å ta i bruk et bredt utvalg virkemidler, gjorde Apeland en fantastisk jobb for oss, sier Melita Ringvold, kommunikasjonsansvarlig i EnterCard Group.