Nettverksgrupper for ledere med ansvar for digital kommunikasjon

Sosiale medier og andre digitale kanaler påvirker hele virksomheten i langt større grad enn andre kommunikasjonskanaler. Behovet for hastighet og samhandling, samt at man ikke kan ha full kontroll over kanalene, gjør dette til et krevende område å lede. Det er ofte krevende å få den nødvendige involveringen og engasjementet fra ledergruppen og andre medarbeidere.

Digitalt Lederforum er en arena for erfaringsutveksling og faglig utvikling innen digital kommunikasjon. Målgruppen er ledere som har ansvar for digital kommunikasjon, men som ikke gjør alt selv. Vi setter sammen små grupper med personer i tilsvarende rolle i ulike virksomheter. Vi legger vekt på at deltakerne skal komme fra virksomheter som ikke er i konkurranse med hverandre, slik at man kan snakke fritt.

Gruppen møtes seks ganger i året og samlingene foregår i Barcode mellom 08.30 og 11.00. De som ønsker det kan bli til lunsj og fortsette de gode diskusjonene der. Samlingene ledes av tre rådgivere fra Apeland.

Aktuelle temaer

Før oppstart stemmer deltakerne over hvilke tema de er mest interessert i, og programmet legges opp etter dette. Aktuelle tema kan være:

 • Strategi: Hvordan skape mest mulig effekt?
 • Kanalstrategi: Digitale kanaler som en del av den totale kanalmiksen
 • Fra strategi til handling: Hvordan få hele avdelingen med?
 • Legitimering: Hvordan vise resten av organisasjonen at dere skaper effekt med den digitale kommunikasjonen?
 • Måling: Hvordan måle effekt av tiltak i digitale kanaler?
 • Organisering: Hvordan organisere kommunikasjonsavdelingen og hvordan få mest mulig ut av ressursene?
 • Omdømme: Hvordan bygge omdømme gjennom digitale kanaler?
 • Byråkjøp: Hvordan styre byråer best?

Praktisk info:

 • 6 samlinger per år
 • Varighet: To og en halv time + lunsj
 • Pris: 11 940,-

Det er løpende opptak, og kostnad løper fra din første samling. Om du etter første samling ikke skulle ønske å fortsette, kan du kostnadsfritt melde deg av.

Er du ikke leder? Se Digitalt Forum, Apelands nettverk for digital kommunikasjon

Digitalt forum er en fin møteplass for alle som brenner for god kommunikasjon.  Her blir du utfordret på hvordan du jobber i dag, samtidig som du tar med deg mange gode ideer hjem hver gang!

Magnus Nyløkken
Digital redaktør / kommunikasjonsrådgiver, Skiforeningen

Vil du vite mer, eller ønsker å melde deg på Digitalt Lederforum?

Fyll ut skjemaet under, så tar Anna kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Informasjonen i skjemaet blir kun benyttet for å kontakte deg i forbindelse med Digitalt Forum.