Dr Google Illustrasjonsbilde

Dr. Google profesjonaliseres

For helseaktører som bruker nettet som en kommunikasjonskanal overfor potensielle brukere, medlemmer eller kunder, kan Googles inntreden på innholdssiden bety økt avstand og vanskeligere kommunikasjonsforhold. Anna Heumrønningen og Carl Fredrik Bø har skrevet kronikk om fremtidens nettsøk innen sykdommer og helse, til Dagens Medisin.

Søkemotorselskapet Google skal samle inn og gi ut kvalitetssikret informasjon om over 400 vanlige helsetilstander. Googles inntreden på innholdssiden skal redusere mulighetene for feilinformasjon i søkeresultatene, men øker avstanden mellom brukerne og profesjonelle helseaktører som avsender.

Hvert tjuende søk på Google er, ifølge Google selv, relatert til helse (1). Dr. Google har for lengst blitt den viktigste rådgiveren for mange kronisk og akutte syke. Tast inn symptomene, og du vil umiddelbart bli diagnostisert, få anbefalt en behandling og vite din forventede gjenværende levetid.

Begrenset kompetanse

Søkemotorens algoritmer har imidlertid sine svakheter. Fraværet av helsefaglig kvalitetssikring medfører at ugunstige, eller til og med helsefarlige, anbefalinger kommer lengst frem i Googles søkeresultater – gjerne anført av velmenende ildsjeler hos Wikipedia, med begrenset faglig kompetanse (2).

400 vanlige tilstander

Nå tar Google ansvar for søkemotorens sentrale posisjon som helsefaglig rådgiver. Selskapet samler inn og skal gi ut kvalitetssikret informasjon om over 400 vanlige helsetilstander. Om dette er målt etter tilstandenes anslåtte utbredelse eller etter antall søk, er foreløpig uvisst.

Selskapet legget opp til en betydelig kvalitetssikring av tjenesten. Tjenesten blir først tilgjengelig på engelsk for det amerikanske markedet, men Google signaliserer at de vil utvide tilbudet, og vi forventer også en norsk variant etter hvert.

Faglig korrekt

For både leger og pasienter er dette godt nytt (3). Økt kvalitetssikring vil gi bedre innsikt og råd. Brukerne risikerer ikke å bli henvist til en populær side for helseskadelig, alternativ behandling. Samtidig vil faglig korrekt informasjon gi litt mindre stress hos Google-brukerne.

I dag er det gjerne de mest kritiske diagnosene som kommer høyest opp i søket. Men hodepinen er ikke nødvendigvis en hjernesvulst, eller stinget du kjente i brystet er ikke et hjerteinfarkt.

Krever bedre innhold

For helseaktører som bruker nettet som en kommunikasjonskanal overfor potensielle brukere, medlemmer eller kunder, kan imidlertid Googles inntreden på innholdssiden bety økt avstand og vanskeligere kommunikasjonsforhold.

Søkemotoroptimaliseringen blir satt på nye prøver og kravet til relevant og oppdatert innhold vil bli enda sterkere.

Referanser:

(1) http://searchengineland.com/google-introduces-rich-medical-content-knowledge-graph-214559

(2) http://time.com/118904/study-dont-trust-wikipedia-when-it-comes-to-your-health/

(3) http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/03/doctors-1-source-for-healthcare-information-wikipedia/284206/

Kronikken stod på trykk i Dagens Medisin 7/2015. Den er skrevet av Anna Heumrønningen, gruppeleder for digital kommunikasjon, og Carl Fredrik Bø, ekspert på helsekommunikasjon.

Anna Heumrønningen

Anna er leder for Apelands digitale avdeling, og jobber med å forme løsninger og innhold for ulike digitale plattformer. Samtidig er hun en populær foredragsholder som ofte holder kurs og workshops, spesielt innenfor temaene universell utforming, søkemotoroptimalisering, digitale trender og sosiale medier.