Erik Tornes

Elleve bud for en debattant som vil frem i verden

En kronikk eller et debattinnlegg kan være et godt virkemiddel i virksomhetens kommunikasjon. Men hvordan skaper du det gode innlegget?

Debattleder i Aftenposten, Erik Tornes, ga deltakerne på Omdømmedagen elleve bud som kan være til hjelp med å få en kronikk eller et debattinnlegg på trykk:

 1. Du skal tenke nøyaktig hva du vil med kronikken
 2. Du skal vite hvem du skriver kronikken/debattinnlegget for, og tilpasse språket og formen etter det
 3. Du skal skrive bare for den alminnelige leser, ikke for kollega eller forsker
 4. Du skal ramme inn kronikken med en konkret historie eller et relevant eksempel
 5. Du skal skrive personlig, bruke jeg i stedet for vi, og gi teksten en tone og stemme
 6. Du skal la være å bruke fagterminologi, fremmedord som ikke forklares og henvisning til faglitteratur
 7. Du skal tenke journalistisk og skrive en god tittel og en god ingress
 8. Du skal finne en «knagg», en hendelse som gjør kronikken aktuell for en avis
 9. Du skal sende bare til én avis om gangen, og be om å få svar fra redaksjonen
 10. Du skal delta i din egen debatt
 11. Og det siste budet gir Tornes med et glimt i øyet: Du skal sende til aftenposten først