Ole Christian Apeland Omdømmedagen

Etikk på fremmarsj

Fremdeles er det produktene og tjenestene som har størst betydning for et selskaps omdømme. Men nordmenn legger stadig mer vekt på etikk når de bedømmer en virksomhet.

Omdømmedrivere er faktorene som i størst grad påvirker omdømmet til selskapet. Disse varierer fra selskap til selskap. Driverne finner man ved å analysere det omfattende datamaterialet, ikke ved å spørre forbrukerne.

Ulike drivere for ulike selskap

Siden de første RepTrak-målingene startet i 2004, har forbrukerne naturlig nok vært mest opptatt av virksomhetenes produkter og tjenester, men nå begynner også andre faktorer å øke i viktighet. På Omdømmedagen kunne analysesjef Bjørg Kari Paulsen i kommunikasjonsbyrået Apeland og adm. direktør Ole Christian Apeland, fortelle at etikk blir en stadig viktigere omdømmedriver.

– Forbrukerne er blitt mer opptatt av myke verdier som etikk, samfunnsansvar og arbeidsmiljø, men ikke alle bransjer er like. I bransjer som retter seg direkte mot forbrukerne, som telekom og bank- og finanssektoren, er ikke tendensen så tydelig. Det er viktig å finne de unike omdømmedriverne for hvert selskap, sier Bjørg Kari Paulsen.

Gjør mer enn du må

Ole Christian Apeland viser til hvordan selskaper som Stormberg, IKEA, Vinmonopolet og Apple, har vunnet nordmenns hjerter på helt ulike måter.

– Hvis man bare setter i gang med å gjøre det andre gjør, risikerer man å kaste bort mye tid og penger. Omdømmearbeidet gir langt mer effekt hvis man har en skikkelig analyse og en gjennomarbeidet strategi, sier Ole Christian Apeland som gir følgende generelle råd om hvordan et godt omdømme skapes:

– Omdømmevinnerne er selskaper som gjør mer enn de må. De strekker seg lengre enn sine konkurrenter og andre selskaper, gjerne på flere områder. Dette gjør at det blir lagt merke til og vinner en plass i folks hjerter. Stormberg gjør det på samfunnsansvar, Vinmonopolet på service og Apple på innovasjon og design. Svært mange virksomheter skiller seg ikke ut på noe, de gjør bare det de må, det de andre gjør, eller litt av alt. Omdømmevinnerne tør å velge, og går sine egne veier, påpeker Apeland.