Finn.no har Norges beste omdømme

Finn.no, Hurtigruten og Toyota får høyest score i årets store omdømmeanalyse RepTrak Norge 2016.

finn-no-omdommedagen– FINN har et meget godt omdømme i befolkningen, og scorer høyt på alle dimensjoner vi måler. Det er imponerende, og skyldes en kombinasjon at et godt produkt og god kommunikasjon over lang tid, sier Ole Christian Apeland, administrerende direktør i Apeland. Selskapet står sammen med Reputation Institute bak undersøkelsen, som måler omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter. Undersøkelsen er gjort hvert år siden 2004.

De beste lytter

Apeland forteller at de som evner å lytte og bruker undersøkelser blir bedre.

– De som scorer best er veldig bevisste på hva de skal være for kundene, de er gode til å lytte og tilpasse seg, og de kommuniserer på en måte som skaper gode følelser, forteller Apeland.

Årets vinner Finn.no får en score på 85,3 poeng av 100 mulige. Hurtigruten ligger rett bak med sine 83,5 poeng, mens Toyota får en tredjeplass med sine 81, 7 poeng.

50 bedrifter på listen

Omdømmet til 50 bedrifter er målt i den åpne delen av RepTrak Norge. Listen er publisert i Dagens Næringsliv (krever innlogging) og vil senere bli lagt ut her på apeland.no.

Er du interessert i informasjon om RepTrak, kan du kontakte Ole Christian Apeland, på ole@apeland.no.

Fakta om RepTrak Norge

  • RepTrak Norge 2016 er gjennomført av kommunikasjonsbyrået Apeland og Reputation Institute.
  • Selskapene som måles er nominert gjennom en undersøkelse i høst, der folk ble bedt om å oppgi to selskaper med dårlig omdømme og to selskaper med godt omdømme. Selskapene som ble nevnt flest ganger, ble målt i RepTrak Norge.
  • RepTrak Norge ble gjennomført i januar, februar og mars, med totalt 13 420 vurderinger.
  • Hver respondent vurderer inntil to selskaper han/hun kjenner. Antall respondenter per selskap er normalt 300, noen ganger færre eller flere.
  • Omdømmescoren regnes ut fra fire spørsmål om tillit, beundring, respekt og god følelse. I tillegg spørres det om oppfatning av produkter og tjenester, ledelse, økonomi, etikk, samfunnsansvar, arbeidsmiljø og innovasjon.