Jan Grønbech I Google Norge På Omdømmedagen 2015

Fokuser på kunden

Google er navnet i den digitale økonomien, der moderne, nettbaserte selskaper som Uber og Airbnb dunker ut gamle kjemper. Hvordan mener Jan Grønbech i Google Norge at vi bør møte disse endringene?

Den engasjerte Google-sjefen har sterke meninger om hvordan utviklingen i den digitale økonomien vil påvirke næringslivet. Det ga han tydelig uttrykk for på årets Omdømmedag.
– De kommende ti årene vil halvparten av alle tradisjonelle selskaper forsvinne. Ikke fordi de har dårlig omdømme, men fordi de har dårlige forretningsmodeller, spår han.

Tenk nytt!

Grønbech har klare tanker om hva selskapene bør gjøre for å klare seg gjennom en tid med ekstreme forandringer.
– I en tid med eksponentiell, ukontrollert vekst er det viktig å ha fokus på kunden, og å tenke nytt! Jeg har ett enkelt råd til selskaper som lurer på hva de skal gjøre nå. Still dere selv følgende spørsmål:

Hva ville Uber ha gjort hvis de hadde gått inn i min bransje nå?

Se intervju med Jan Brønbech på Omdømmedagen