Bergestuen

Fra gründer-tv til størst i målgruppen

For fem år siden var TVNorge lillebror i det kommersielle tv-markedet. Så rendyrket de format og profil og startet tydelige sekundærkanaler. Med omleggingen økte markedsandelene.

– De siste årene har det kommersielle tv-markedet gjennomgått et jordskjelv, forteller Svein Tore Bergestuen, kommunikasjonsdirektør i TVNorge. Fra å ligge langt bak TV2-gruppen i andeler av det kommersielle tv-markedet, har TVNorge-familien sakte, men sikkert forsynt seg med større andeler – på bekostning av TV2-gruppen. TVNorge-familiens vekst skyldes selskapets strategisk valg om å gjøre mer av det de var gode på, og mindre av det de var dårlige på. Nyhetene ble lagt ned, og programprofilen ble tydeligere, strammere og bygget opp rundt humorprogrammer. I tillegg har TVNorge etablert suksessfulle nisjekanaler som Max, Fem og Vox.

– En viktig faktor for vår suksess er kommunikasjon. Vi har vært tydelige overfor seerne på at vi har endret profil, at vi har et mål – at vi er humorkanalen. Dessuten bruker vi kommunikasjon bevisst for å bygge opp en historie rundt hvert enkelt av våre programmer. Ingen tv-prosjekter blir satt i gang uten at vi kan fortelle en historie rundt det, sier Bergestuen.