Digitalrådgiver Andreas Rødland Lager Gjerne årsrapporter Som Dynamiske Pdfer, En Fleksibel Løsning.
Digitalrådgiver Andreas Rødland lager gjerne årsrapporter som dynamiske pdfer, en fleksibel løsning.

Gir liv til PDF-dokumentene

En dynamisk PDF gjør dokumenter interaktive, omtrent som en nettside. Denne løsningen blir stadig mer populær, blant annet for årsrapporter.

Nye digitale løsninger er med på å gjøre dokumenter vi trenger i hverdagen litt mer fleksible og spennende. Et dynamisk PDF-dokument har menystruktur som på nettsider. Slik får du raskt oversikt over innholdet, og kan klikke deg rett inn på det du er mest interessert i. Dokumentet kan inkludere klikkbare lenker med film og lyd, eller lenker til andre nettsider. At dynamiske PDF-dokumenter er lesbare på alle plattformer, fra smarttelefoner og nettbrett til datamaskiner, er også et viktig poeng.

Godt egnet til årsrapporter

Tidligere var det et krav at årsberetningen fra børsnoterte selskaper skulle gjøres tilgjengelig på papir, til alle aksjonærer. Nå er det åpnet for å offentliggjøre årsberetningen elektronisk, og kun levere papirversjon til de som ønsker det.

– Å lage en dynamisk PDF i seg selv er ikke noe nytt, men hittil har det ikke vært så vanlig å bruke slike løsninger på årsrapporter. Nå ser vi at stadig flere etterspør en interaktiv løsning nettopp til slike rapporter, sier Andreas Rødland, leder for digitale kanaler i Apeland. Selskapet har blant annet utviklet en digital årsrapport for Selvaag Bolig, som ser flere fordeler ved den nye løsningen.

Fleksibelt og kostnadssparende

– I år har vi valgt å utvikle årsrapporten som en dynamisk PDF, først og fremst fordi mottakerne gjerne vil ha den tilsendt elektronisk. En dynamisk PDF er et oversiktlig dokument som er lett å navigere i. I tillegg gir det oss fleksibilitet til å gjøre endringer og oppdateringer uten å måtte trykke hele opplaget på nytt. Vi har kun et svært begrenset opplag trykket på papir, og unngår derfor unødvendige kostnader til trykking og distribusjon. Løsningen er dessuten mer miljøvennlig, påpeker økonomidirektør Mats Tveit i Selvaag Bolig.