Gjør verden til et bedre sted

– Omdømme handler ikke om å snakke om de rette tingene. Det handler om hva man gjør i praksis, sier Steinar J. Olsen. Han er daglig leder i Stormberg, selskapet med Norges beste omdømme.

Tur – og sportstøyprodusenten Stormberg har i flere år ligget høyt oppe på omdømmemålingen RepTrak Norge, og i år gikk de helt til topps. Det var en stolt daglig leder og gründer som tok i mot hyllesten under Omdømmedagen 2012.

– Med 148 ansatte er vi den minste bedriften blant de 50 selskapene som er målt i undersøkelsen. Dette er Norges mest synlige virksomheter, så vi er både stolte og overrasket over at vi i det hele tatt er med, sier Steinar J. Olsen.

Finnes ingen oppskrift

Olsen har ingen oppskrift på hvordan man blir en omdømmevinner. Men han mener at Stormbergs tydelige fokus på samfunnsansvar, etikk og åpenhet blir lagt merke til og verdsatt av kundene, noe som har stor betydning for omdømmet.

– Vi driver i en bransje med sterk konkurranse, så vi må være kommersielle. Men i tillegg ønsker vi å ha et aktivt samfunnsengasjement. Dette preger Stormberg og måten vi arbeider på. Et godt omdømme har aldri vært et mål i seg selv for oss. Det som er viktig er å realisere det vi tro på, sier han.

Gjør ord til handling

Samfunnsengasjementet kommer til uttrykk på flere måter. Blant annet har de som prinsipp at 25 prosent av medarbeiderne de rekrutterer skal være personer som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, enten på grunn av rus, psykiske helseplager eller andre problemer. En prosent av selskapets omsetningen går til humanitære formål, og de jobber aktivt med å forbedre arbeidsforholdene ved klesfabrikkene de samarbeider med i Kina.

– Samfunnsansvar dreier seg om å beskytte samfunnet, og å gjøre mer enn det som er forventet av deg. Det gir jobben og tilværelsen mening. Jeg ville blitt skuffet hvis jeg som 70-åring skulle se tilbake, bare for å se at det eneste jeg har gjort er å fylle min egen og mine medarbeideres lønnskonto, sier Olsen.