Ole-Christian-Apeland

Godt omdømme skaper støtte

– Omdømmet er virksomhetens viktigste verdi, fordi det påvirker folks velvilje og støtte. Jo bedre omdømme du har, jo flere vil handle hos deg og anbefale deg, sa Ole Christian Apeland på Omdømmedagen.

Han viste til årets RepTrak-undersøkelse, som igjen viser det tette forholdet mellom omdømme og støtte. Eksempelvis vil 52 prosent av respondentene helt sikkert anbefale de fem selskapene med best omdømme i undersøkelsen, mens bare 19 prosent sikkert vil anbefale de fem i bunnen av listen. 

Se de lange linjene

– Omdømmet utvikler seg hele tiden, og når man måler det kan man ofte se ganske små forskjeller fra år til år, litt opp og litt ned. Men man må se på de lange linjene, forklarte Apeland, og viste blant annet til forholdet mellom SAS og Norwegian. SAS får bedre omdømme år for år, mens de lange linjene for Norwegian peker nedover. Jevnlige målinger med samme metode gjør det mulig å følge utviklingen.

Finn driverne

Ulike virksomheter har ulike omdømmedrivere. Apeland viste hvordan analyseverktøy kan brukes til å finne de omdømmedimensjonene som betyr mest for en virksomhets omdømme, slik at innsatsen med forbedringer og kommunikasjon kan settes inn der den gir mest effekt.

– Å kjenne sine omdømmedrivere er en viktig forutsetning for målrettet omdømmearbeid, sa Ole Christian Apeland.

Les mer

Omdømmebygging i sosiale medier

Omdømmebygging gjennom ørene

Gjør internjobben når du skal skifte ham

Omdømmevinnernes suksessoppskrifter

Hvordan bli elsket av de unge?

Belastende å være i medienes søkelys