Bruk Forkortelser Forsiktig, Og Skriv Dem Korrekt. Vi Gir Deg De Viktigste Reglene.
Bruk forkortelser forsiktig, og skriv dem korrekt. Vi gir deg de viktigste reglene.

Godt språk: Forkortelser osv.

Bruker du forkortelser når du skriver? Pass på å gjøre det korrekt! Vi gir deg noen av de viktigste reglene for forkortelser.

Forkortelser kan være veldig praktiske, men kan også gjøre teksten mindre tilgjengelig og forståelig for leseren. Bruk derfor forkortelser med omhu, og skriv dem for all del korrekt. Her har du en oppsummering av de viktigste reglene.

Hovedregel

Forkortelser skal ha punktum
•    bl.a.
•    osv.
•    f.eks.
•    ca.
•    tlf.

Unntak:
Ikke punktum i forkortelser for mål og vekt
•    cm
•    m
•    km
•    g
•    kg
•    l
•    min

Ikke punktum i forkortelser for myntenheter
•    kr
•    nkr
•    dkr
•    skr

Andre regler

1. Normalt er det stor bokstav og bindestrek i sammensetninger som oppfattes som egennavn
•    H-melk
•    T-bane
•    T-skjorte
•    B-film

2. Men ved sammensetninger av fellesnavn, benyttes liten bokstav
•    o-fag
•    p-pille
•    i-land
•    u-land

3. I sammensetninger som består av tall og bokstaver, skal det ikke være mellomrom
•    NRK1
•    TV3
•    E18
•    A4

4. Det skal ikke være mellomrom ved forkortelser med to punktum
•    adm.dir.
•    bl.a.
•    f.eks.
•    dr.philos.

Står forkortelsespunktumet sist i en setning, skal det ikke settes et ekstra punktum:

«Blant de vanligste forkortelsene finner vi bl.a., osv., ca. og f.eks.»

Men dersom forkortelsen i slutten av setningen etterfølges av et annet tegn
(kolon, komma, spørsmålstegn), må punktumet stå.

5. Egennavn som skrives som initialer, og som ikke leses bokstav for bokstav, kan enten ha kun stor forbokstav eller bare store bokstaver
•    Norad eller NORAD
•    Obos eller OBOS
•    Unicef eller UNICEF
•    Nato eller NATO

6. Ord som skrives som initialer og som ikke er egennavn, kan skrives med både store og små bokstaver
•    TV eller tv
•    IT eller it
•    BH eller bh
•    WC eller wc

Lister over forkortelser:

Språkrådet: Forkortinger
Korrekturavdelingen: Forkortelser