Punktoppstilling

Godt språk: Ta det punkt for punkt

Punktlister er gode å ha når vi skal presentere fakta og informasjon på en oversiktlig måte. De skaper variasjon i teksten og gjør innholdet mer tilgjengelig for leseren. Her er noe tips for å lage gode punktlister.

Punktlister er et nyttig grammatisk verktøy som vi alle gjerne kan bruke mer av. Gjennom punktlister unngår vi å plage leseren med lange, oppramsende setninger med mange ledd. Listene er spesielt nyttige når vi legger frem informasjon det er særlig viktig at leseren får med seg.

Som med alle annen grammatikk, så finnes det også regler for punktlister, eller punktoppstillinger som det også kalles. Her er noen av de viktigste:

Korte og lengre punkter

Eksempel 1

De som skal med på turen må ha med seg sekk, sitteunderlag og termos.

Med en punktliste vil setningen se slik ut:

De som skal med på turen må ha med seg

 • sekk
 • sitteunderlag
 • termos

Eksempel 2

Før du skal ut å reise må du sørge for å ha gyldig pass, ta nødvendige vaksiner og skaffe reiseforsikring.

Med en punktliste vil setningen se slik ut:

Før du skal ut å reise må du sørge for å

 • ha gyldig pass
 • ta nødvendige vaksiner
 • skaffe reiseforsikring

Siden hvert enkelt punkt er en fortsettelse av den innledende setningen, skal det være liten forbokstav i punktene.

Det skal ikke være kolon etter den innledende setningen, og heller ikke punktum eller andre tegn etter det enkelte punktet.

Leddsetninger

Eksempel

Du må huske på, at aldersgrensen er 16 år, at røyking ikke er tillatt og at alle må være ute av lokalet innen kl. 18.

Med en punktliste vil setningen se slik ut:

Du må huske på at

 • aldersgrensen er 16 år
 • røyking ikke er tillatt
 • alle må være ute av lokalet innen kl. 18

Her kan «at» også stå innledningsvis i hvert strekpunkt. Heller ikke her skal det være punktum.

Fullstendige setninger

Eksempel

Før bryllupet er det mye som må ordnes. Det må reserveres et festlokale, invitasjonene må sendes ut i god tid og bruden må finne den perfekte brudekjolen.

Med en punktliste vil teksten se slik ut:

Før bryllupet er det mye som må ordnes:

 • Det må reserveres et festlokale.
 • Invitasjonene må sendes ut i god tid.
 • Bruden må finne den perfekte brudekjolen.

Her utgjør punktene hele setninger. Det skal derfor være stor forbokstav i det første ordet, og punktum til slutt. Den innledende setningen skal avsluttes med kolon.

Parallell oppføring

En punktliste blir mye mer oversiktlig hvis alle punktene har samme form og struktur (språklig parallellitet).

Eksempel

Ved EU-kontroll av bilen, skal verkstedet blant annet sjekke

 • at alle lysene virker
 • slitasjen på bremser
 • eksosanlegget

Her har de ulike punktene forskjellig form og struktur, og oppstillingen fremstår derfor som rotete. Ved å formulere punktene på en annen måte, blir det ryddigere og mer oversiktlig:

Ved EU-kontroll av bilen, skal verkstedet blant annet sjekke

 • at alle lysene virker
 • at bremsene ikke er utslitte
 • at eksosanlegget ikke lekker

Flere nivåer

Lager du en punktliste med flere nivåer, må listen ha en klar struktur.

Eksempel

Til bryllupet må vi huske

 • servise, slik som
  • glass
  • tallerkener
  • kniver og gafler
 • kaker, slik som
  • bryllupskake
  • muffins
  • bestemors kransekake

Så kort oppsummert, her er hva vi har lært om punktlister:

 • Punktene bør være en direkte fortsettelse av setningen som innleder punktoppstillingen.
 • Punktene skal ha liten forbokstav. Unntaket er når punktene er helsetninger.
 • Punktene skal ikke avsluttes med punktum. Unntaket er når ett eller flere punkter er helsetninger.
 • Punktene skal ha samme form og struktur.