Gullkorn-nominert For Konsentra
Glad gjeng fra Apeland på Gullkorn 2015. Anders Holm i midten, med diplom for arbeid med Konsentra.

Gullkorn-nominert for skoleskyss

Apelands holdningskampanje ”Skoleskyss – fornøyd, presis og trygt til skolen” for Konsentra, ble én av tre nominerte til Gullkorn – Internkommunikasjon.

Apeland har jobbet med Konsentras skoleskyssordning siden 2007. Konsentras hovedtjeneste er skoleskyss, finansiert av kommunene og gratis for brukerne. Hver dag planlegger og gjennomfører selskapet rundt 5 000 turer for 2 500 skolebarn.

Endret holdninger – og forventninger

De første årene var målet å få brukertilfredsheten opp på et akseptabelt nivå. De senere årene å opprettholde og vedlikeholde et høyt nivå av fornøyde brukere.
– Vi har gjennom mange år jobbet med å endre holdninger og intern kultur, og slik løftet medarbeidernes servicenivå. Samtidig har vi justert brukernes forventninger og forbedret kundedialogen – blant annet gjennom informasjonsmateriell, filmer, nettsider og en ny app. Siden 2007 har brukertilfredsheten økt med 32 prosentpoeng. Det er vi stolte av å ha bidratt til, sier ansvarlig rådgiver Anders Holm i Apeland.

Enkelt, men effektivt

Ifølge juryen ble Apelands arbeid for Konsentra nominert ”fordi kampanjen på en enkel og effektiv måte viser hvordan man gjennom fokus på service, verdier og riktig dialog kan bedre kundetilfredsheten og bevare den over tid. Gjennom enkle virkemidler tilpasset målgruppen, har de lykkes med en sterk økning i andelen fornøyde kunder. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å forstå kundens behov og bruke dialog/kommunikasjon som et verktøy for bedre service. Det koster så lite…”