Rebecca Goodchild

Hvordan bli elsket av de unge?

Mange virksomheter frykter de yngre målgruppene, samtidig som disse blir stadig viktigere å nå. De unge oppleves som komplekse og illojale mot merkevarer, men er det virkelig slik? På Omdømmedagen 2018 ga Rebecca Goodchild i Apeland gode råd for hvordan din virksomhet kan bli elsket av de unge.

Bør man frykte de yngre målgruppene?

Er det noen grunn til å frykte de yngre målgruppene? Er de unge vanskelige, komplekse og illojale, uten evne til å knytte seg til virksomheter og merkevarer over tid? Rebecca Goodchild i Apeland er fagansvarlig for kommunikasjon rettet mot unge. Hun har dykket i resultatene fra RepTrak Norge 2018, og mener det med relativt enkle grep skal være mulig for din virksomhet å bli elsket av de unge.

En generasjon av selvmotsigelser

­– Yngre målgrupper, eller Millennials og Gen-Z, er mindre fokuserte, konsumerer informasjon mye hyppigere og raskere, og har høyere forventninger til seg selv og samfunnet de opererer i. De forventer at jobber, opplevelser og prosesser skal være intuitive og spesialtilpasset hvert individs behov, samtidig som de konstant søker etter en «større mening» i alt de gjør. De er to generasjoner fylt av selvmotsigelser. De er mer sosiale enn tidligere generasjoner, samtidig som de er mer innesluttet. De er mer narsissistiske og selvopptatte, samtidig som de er mer samfunnsbevisste og opptatt av verden rundt seg, forklarte Rebecca Goodchild fra scenen på Omdømmedagen.

Overdreven frykt

Goodchild mener ikke at frykten for de yngre målgruppene er irrasjonell, men at den kanskje er litt overdrevet.

– De yngre målgruppene er mer positive enn mange vil tro. Det kommer tydelig frem i resultatene fra årets omdømmemåling RepTrak Norge. Hele 33 av de 50 målte virksomhetene oppleves å ha et signifikant bedre omdømme blant målgruppen 18-34 år enn blant de mellom 35 og 65 år. Fellesnevnere for de favoriserte virksomhetene er at de er ekte, tilbyr forenklende tjenester, og tar samfunnsansvar, fortalte Goodchild, før hun utdypet:

Unge elsker virksomheter som er ekte

Rebecca Goodchild Omdømmedagen 2018

– Virksomheter som oppleves som ekte, genuine eller rett og slett «sier det de faktisk er» er klart foretrukne, sier Rebecca Goodchild.

–  Virksomheter som oppleves som ekte, genuine eller rett og slett «sier det de faktisk er» er klart foretrukne. En målgruppe som dette, som er overeksponert for virksomheter, budskap og merkevarer, har tilegnet seg egenskapen å sortere ut dem som «sier de er noe de ikke er» fra de som oppleves som ekte.

H&M er en klar omdømmetaper i årets undersøkelse blant de yngre målgruppene. Virksomheten oppleves å fremstille seg selv som noe den ikke er eller oppfattes som — bærekraftig og etisk ansvarlig. Dette gjennomskuer Millennials og Gen-Z og dermed havner ikke H&M på listen over virksomheter med foretrukket omdømme.

Unge elsker virksomheter som forenkler

Virksomheter som tilbyr tjenester som gjør livet lettere eller bedre for denne målgruppen, er klart foretrukne. DNB foretrekkes betraktelig av den yngre målgruppen, noe vi antar er mye på grunn av Vipps. Det samme gjelder Posten, som tilbyr tjenester som virkeliggjør denne målgruppens vaner, nemlig nettshopping, påpekte hun.

Unge elsker virksomheter som tar ansvar

Sist, men ikke minst, ser vi at samfunnsansvar er en viktig driver for et positivt omdømme blant de unge. TINE er årets omdømmevinner blant de yngre, og mye av dette er takket være samfunnsansvarsdriveren. Tilbakemeldingene er at TINE oppleves som en bærekraftig og grønn bedrift som prioriterer dyrevelferd, fortalte Goodchild.

Gi – og dere skal få

Goodchild mener at en virksomhet med de rette grepene kan bli elsket – også av de unge.

– Dere har rett – vi er vanskelige å nå. Men dersom dere klarer å nå oss på våre premisser, samtidig som dere oppfyller noen grunnleggende krav, er vi unge ekstremt lojale og positive, avsluttet Goodchild.

Les mer

Godt omdømme skaper støtte

Omdømmebygging i sosiale medier

Omdømmebygging gjennom ørene

Gjør internjobben når du skal skifte ham

Omdømmevinnernes suksessoppskrifter

Belastende å være i medienes søkelys