Krisekommunikasjon

Hvordan forberede seg på en krise?

Hver dag rammes virksomheter av større eller mindre hendelser som kan defineres som kriser. – Dersom virksomheten har forberedt seg og trent på situasjonen, er det ikke en krise, men en forventet hendelse.

– Kriser er hendelser som virksomheten er ikke er forberedt på, som reduserer tilliten til den og som får konsekvenser på bunnlinjen, for markedssituasjonen, for rammebetingelser, svekke interessen for den som arbeidsgiver eller som investeringsobjekt, sier Rolf Gjertviksten i Apeland. De siste 18 årene har han arbeidet med å forberede virksomheter på kriser, og bistå ledere og organisasjoner som har opplevd kriser. På et frokostmøte nylig ga han et innblikk i noen elementer som virksomheter kan forberede seg hvis de ønsker å stå sterkere når en krise rammer.

– Jo nærmere kjernevirksomheten en krise rammer, desto hardere rammer den. I tillegg ser vi at mange kriser har et element av ukultur i seg, enten det er innenfor økonomi, sikkerhet eller ledelse. Ukultur er ofte det vanskeligste å oppdage, fordi det i organisasjonen ikke oppfattes som feil – det er derfor den består. Ulykker som ikke kan forklares med organisasjonsmessige svakheter, rammer sjelden virksomheter i den grad at det kan kalles en krise, sier Rolf. Han mener at virksomheter ikke skal slutte å forberede seg på kriser.

– Å arbeide med krisescenarioer, planlegge for dem og trene på dem, gjør alle virksomheter bedre i stand til å håndtere også ikke-tenkte hendelser. Mange virksomheter er mest opptatt av budskaps- og kameratrening. Dette er imidlertid siste fase i arbeidet, ikke første, sier han.

Fem råd til alle som har ansvar for krisekommunikasjon:

1. Etabler allianser og forstå fiendebildet dit

Gode venner, enten det er i bransjen, blant journalister eller hos myndighetene kan være avgjørende for utfallet av en krise. Tenk samtidig gjennom hvem som vil tjene på at din virksomhet får en krise og hva deres mest sannsynlige trekk er.

2. Legg interne kriser inn i kriseplanen

Alt for mange som arbeider med kommunikasjon er kun opptatt av de krisene som blir offentlige, men det er som regel de indre krisene som ødelegger en virksomhet. Legg en plan for håndtering av dem.

3. Alle skal være informert, men ikke involvert

Å involvere hele eller store deler av organisasjonen i en krise, gjør at den rammer spesielt hardt. La flest mulig arbeide med det som er jobben deres.

4. Bruk tid, og bruk den til å få kontroll

For mange ledere blir presset til å gå ut uten å ha et fullstendig bilde av situasjonen. Å vente en time, ett døgn eller kanskje mer for å være vel forberedt vil, selv i Twitter og andre sosiale mediers tidsalder, i de fleste tilfeller være en god idé. Tren på dette elementet.

5. Ta vare på sjefen

Lederen har i de aller fleste kriser den tøffeste jobben. Å planlegge for at lederen både sover, spiser og får snakket med sine nærmeste, gjør at sannsynligheten for gode beslutninger øker betydelig under en krise.