Uu Frokostseminar

Hvorfor gjøre nettsiden tilgjengelig for alle?

Universell utforming på nett handler om å gjøre nettsiden tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Men hvor stor er egentlig denne gruppen som trenger spesialtilpassede nettsider, og hvorfor er de verdt pengene?

Alle nettsider som utvikles etter 1. juli 2014 skal være universelt utformet, mens eksisterende nettsider må tilpasse seg innen 1. januar 2021. Kravet er at nettsidene skal oppfylle «Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0)».

Grovt sett kan vi dele kravene inn i tre grupper:

  • Krav til teknisk løsning
  • Krav til design
  • Krav til innhold

Lag gode guider

Mens kravene til teknisk løsning og design er noe du kan kjøpe for så å være ferdig med, er det ikke like enkelt med innholdet. Alt som legges ut må følge kravene. Dermed må alle som leverer innhold til nettsiden ha en grunnleggende forståelse for universell utforming. For å gjøre dette enklest mulig er det viktig å utvikle en god guide for publisering.

Hvem har spesielle behov på nett?

Spesielle behov på nett kan hovedsakelig grupperes i tre hovedgrupper:

1. Sansetap

Dette omfatter blant andre blinde, svaksynte, fargeblinde, døve og tunghørte. Men det er viktig å huske på at vi alle midlertidig kan ha «sansetap» når vi bruker Internett. Har du for eksempel prøvd å lese tekst på mobilen i skarpt sollys, fått gjenskinn fra et vindu på PC-skjermen, ikke fått med deg lyden i en film på grunn av støyende omgivelser, eller ikke ønsket å spille av lyd for å unngå å forstyrre andre i kontorlandskapet? Det er faktisk slik at vi ved å ta hensyn til personer med sansetap, faktisk tar hensyn til alle.

2. Bevegelseshemninger

I denne sammenhengen gjelder dette i hovedsak alle som har problemer med bevegelse eller finmotorikk i armene. Dette kan være midlertidig i forbindelse med brudd eller betennelser, eller kronisk. Utfordringene går i hovedsak på bruk av tastatur og/eller mus. Mange av tilpasningene som gjøres for denne gruppen vil også være til hjelp når du for eksempel sitter på touch-enheter, eller når du ikke har tilgang til mus.

3. Kognitive funksjonsnedsettelser

Dette er en stor gruppe som omfatter alt fra dysleksi til redusert korttidshukommelse og konsentrasjonsvansker. Dersom du lager innhold som er optimalisert for denne gruppen treffer du også grupper som er svake i norsk, har dårlig tid, har sovet for lite med flere. Kort sagt foretrekker vel de fleste en kort og konkret tekst fremfor en lang og komplisert!

Gunstig for søkemotoroptimalisering

En stor fordel med universell utforming er at det også gjør siden lettere å finne frem på for søkemotorene. En universelt utformet nettside er langt på vei en søkemotoroptimalisert nettside!

Hvordan komme i gang?

Selv om forskriften ”bare” gjelder nye nettsider fra i sommer og alle nettsider fra 2021, er det gode kommersielle argumenter for å starte med universell utforming allerede i dag. Heldigvis trenger du ikke nødvendigvis å kaste alt du har for å få en mer tilgjengelig nettside. En gjennomgang av eksisterende nettside, noen enkle grep og bedre rutiner kan være med på å heve nettsiden betraktelig. En workshop er et godt utgangspunkt for å utvikle en god strategi og guide for videre arbeid med design og innhold.

Anna Heumrønningen

Anna er leder for Apelands digitale avdeling, og jobber med å forme løsninger og innhold for ulike digitale plattformer. Samtidig er hun en populær foredragsholder som ofte holder kurs og workshops, spesielt innenfor temaene universell utforming, søkemotoroptimalisering, digitale trender og sosiale medier.