Schumann

Bruk Twitter målrettet

– Twitter er ikke et Tupperwareparty for salg, men et cocktailparty for å komme i dialog, sier adm. direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

– På Twitter møter jeg viktige personer, mennesker jeg vil omgås med og personer jeg ønsker å påvirke, sier Baard Schumann.

For Schumann er Twitter blitt et viktig, daglig arbeidsverktøy. Her deltar Selvaag Bolig aktivt i samfunnsdebatten innen tema som er viktige for selskapet, slik som boligpolitikk, rammevilkår for bransjen og kampen for at folk flest skal få mulighet til å kjøpe en egen bolig.

Av de rundt 1 500 følgerne Schumann har på Twitter, finnes det både politikere, presse og ulike beslutningstakere – grupper selskapet ønsker gode relasjoner til, dialog med og ikke minst å påvirke.
– Men Twitter må ikke bli en salgskanal, det er en kanal for samtaler og diskusjoner, understreker Schumann, som også peker på at du som bruker må være aktiv og følge noen enkle kjøreregler.

Her er Schumanns Twitter-tips:

  • Ha et mål med tvitringen: For Selvaag Bolig er det en kanal for deltakelse i samfunnsdebatten
  • Ha et budskap: Du må formidle noe relevant
  • Vær tydelig: Hva mener du om temaet/saken, og hvor du står hen?
  • Lytt til andre: Twitter er en kanal for diskusjon
  • Inviter til dialog og svar alle