Lars Galtung, Kommunikasjonsdirektør I TINE, Holdt Foredrag På Apelands Frokostseminar 18. Oktober

Tine: – Vil kjøre på kumøkk

Tine jobber målrettet både med historiefortelling og med å bli mest mulig fornybar. Innsatsen på disse områdene henger sammen, mener kommunikasjonsdirektøren.

Tines produkter som melk, ost og yoghurt er godt kjent blant nordmenn, men i sitt omdømmearbeid og historiefortelling vektlegger Tine å fortelle om verdier fremfor produkter.

– Vi forteller historier om den norske bonden og forteller om det vi gjør for miljøet, fortalte kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine på Apelands frokostseminar.

Det er viktig for Tine å ikke bare fortelle hva de gjør for miljøet, men også å vise det.

– Vi jobber aktivt for å redusere klimautslippene våre og for å få sirkulærøkonomien til å gå i hop. Vår ambisjon er å gjenbruke kumøkk og metangass som energi for transporten vår, sa Galtung.

Tine har ambisiøse mål for reduksjonen i klimautslipp og mye er allerede i gang. Derfor er det viktig å fortelle historier om hva bønder har gjort for å redusere utslipp fra driften, slik som å installere biovarmeanlegg.

Apeland er partner for Repuration Institute i Norge. Les mer om våre omdømmemålinger RepTrak

Tine på omdømmetoppen i 2017

I 2017 troner Finn.no, TINE og Hurtigruten på omdømmetoppen. De arbeider målrettet med omdømmearbeid, og delte noen av sine fremgangsmåter på Apelands frokostseminar 18. oktober.

I videoen nedenfor får du noen av høydepunktene: