Stormberg Best Omdomme

Konsensus knuser kreativitet

Medbestemmelse og involvering er fint. Men det kan også være en barriere for god kommunikasjon. Les Ole Christian Apelands innlegg fra Kommunikasjonsforeningens blogg PRprat.no.

På Omdømmedagen 13/5 får vi vite hvilke bedrifter som har best omdømme i Norge. Alle som har fulgt RepTrak og andre omdømmemålinger de siste årene kan allerede nå si noe om selskapene som kommer til å ligge i toppen av RepTrak-listen: De skiller seg ut. Selskapene vi elsker og beundrer skiller seg fra mengden. De tør å være annerledes og gå sine egne veier, i måten de driver på og ofte i måten de kommuniserer på.

Stormberg fikk Norges høyeste omdømmescore både i 2012 og 2013. Klærne deres er ikke ulike alle andres. De har ikke spesielt kul reklame. Men deres enorme samfunnsengasjement, tydelige etikkprofil og oppsiktsvekkende arbeidsgiverpolitikk gjør at Stormberg skiller seg fra mengden og vinner nordmenns hjerter. IKEA har også et omdømme de fleste andre bedrifter bare kan drømme om. De er langt fra alene om å selge møbler, men de gjør det på sin helt spesielle måte. Frisk design, produksjonsmetoder som gir lave priser og munter kommunikasjon gjør dem til en møbelbutikk i særklasse.

Som kommunikasjonsrådgiver har jeg jobbet for flere hundre bedrifter, organisasjoner og etater. De fleste ønsker å stå ut, være i særklasse, bli lagt merke til. Jeg har vært med på å lage massevis av spennende ideer, konsepter og planer for oppsiktsvekkende produkter, tjenester og kommunikasjon. Mye har blitt realisert, og mye har løftet virksomhetene langt. Men mange gode konsepter og ideer kommer aldri ut, i hvert fall ikke i den spennende formen det egentlig hadde. Det friske, unike, spennende, overraskende, morsomme og oppsiktsvekkende slipes bort gjennom prosesser der svært mange får mene noe, og alt for mange av meningene blir tatt til følge.

Det handler ikke om vond vilje. Snarere tvert imot. Man vil at alle skal være fornøyd, at ingen skal føle seg glemt eller tråkket på, og at det skal tas hensyn til alle grupper som vil kunne bli berørt. Og er man i tvil, velger man den trygge veien. Man jakter på konsensus, alle skal være trygge. Resultatet blir som oftest kjedelig. Konsensus knuser kreativitet.
Hva er løsningen? Jeg tror det er lurt å involvere mange, men heller i å definere oppgaven enn i å evaluere løsningsforslagene. Når man er enige om hva oppgaven er, lar man noen få medarbeidere, gjerne i samarbeid med byrå, komme med løsningsforslag. De beste forslagene vurderes av noen få, kompetente ledere, og justeres minimalt før de iverksettes. Er man i tvil, kan man prøve i liten skala først. Fungerer det, utvider man. Fungere det ikke, må man prøve noe nytt. Resultatene av en test er da hundre ganger mer verdifulle enn meningene til alle andre på jobben.

På Omdømmedagen vil lederen for bedriften med best omdømme og flere andre dyktige ledere fortelle om sine veier til suksess. Jeg tviler på at det blir historier om prosesser der alles meninger om alt har blitt tatt til følge.