Ole Christian Apeland, Adm. Direktør I Apeland

Kunderush til Apeland

2014 har startet med 17 nye kunder til Apeland.
– Stadig flere ser verdien av integrert kommunikasjon, sier Ole Christian Apeland.

Kommunikasjonsbyrået er vant til å få henvendelser fra nye kunder, men starten på 2014 har vært uvanlig. 17 nye selskaper og etater har kontaktet Apeland for å få løst sine kommunikasjonsoppgaver. De fleste er store merkevareselskaper, men et par små selskaper og offentlige etater har også funnet veien til slottet på Blommenholm.

Hedret for helhet

– Vi har ikke tradisjon for å offentliggjøre nye avtaler, men synes dette er verdt å nevne fordi det er uvanlig mange nye på kort tid. Det kan nok ha en sammenheng med at vi har fått mye heder for våre kampanjer i det siste, både i Gullkorn, European Excellence Awards og Anfo Effekt. Folk ser at hva vi kan få til med integrert kommunikasjon, sier Ole Christian Apeland. Kampanjene byrået er hedret for kombinerer reklame, redaksjonell omtale, digital kommunikasjon og aktiviteter for å skape effekt.

Ellen Paulsen

Ellen er en erfaren rådgiver, som har arbeidet med de fleste av våre største kommunikasjonskampanjer gjennom mange år. Hun jobber strukturert og målrettet med å finne gode løsninger for små og store utfordringer, og sikrer at helhetlige kampanjer tas systematisk ut i alle kanaler. De siste årene har hun jobbet spesielt med digitale og sosiale kanaler.