Ole Christian Apeland Gir Fem Gode Råd Til Deg Som Vil Jobbe Effektivt Med Selskapets Verdier.
Ole Christian Apeland gir fem gode råd til deg som vil jobbe effektivt med selskapets verdier.

La verdiene leve

Norges beste selskaper tar sine verdier alvorlig. Verdiene brukes for å skape en god kultur og gode kundeopplevelser. – Godt formulerte verdier er et effektivt hjelpemiddel i enhver organisasjons kulturbygging, sier Ole Christian Apeland.

– Legg arbeid i å lage og implementere organisasjonens verdier. Godt formulerte verdier er et effektivt hjelpemiddel i enhver organisasjons kulturbygging, og bør brukes aktivt av ledelsen, sa Ole Christian Apeland på et frokostmøte i Apeland nylig.

Apeland delte noen av sine erfaringer fra arbeid med visjoner og verdier, og argumenterte blant annet for at man ikke bør ha mer enn tre verdier hvis de skal huskes og brukes. Han mente videre at det er fint å involvere ansatte i utviklingen av visjon og verdier, men at det må være tydelig at det er ledelse og eiere som bestemmer.

– Og selv om både ledere og medarbeidere bør være med i prosessen, betyr det ikke at de skal formulere visjon og verdier. Resultatene blir bedre hvis man gir den oppgaven til erfarne rådgivere, som man også kan bruke i implementeringen, hevder Ole Christian Apeland.

Apelands fem viktigste tips i arbeid med verdier:

1.    Velg verdier ut fra hva organisasjonen trenger i fremtiden
2.    Ikke ha mer enn tre verdier, gjerne bare to
3.    Bruk visjon og verdier aktivt, internt og eksternt
4.    Tren alle ledere i å bruke verdiene i hverdagen
5.    Lederne må være de fremste til å etterleve verdiene

Apeland arrangerer jevnlig fagdager og seminarer med ulike kommunikasjonsfaglige temaer. Se våre kommende frokostseminarer, eller følg oss på Facebook.