Nye Ord

Godt språk: Nå er tjuefjorten helt greit

Nå har du enda flere valgmuligheter når du skriver klokkeslett, datoer og årstall. Språkrådet har kommet med nye regler for rettskriving.

Både det muntlige og skriftlige språket er i stadig endring. Med jevne mellomrom må derfor Språkrådet oppdatere reglene for offisiell rettskriving. Nå har Språkrådet kommet med fire nye endringer:

Klokkeslett

Firesifret klokkeslett kan nå også skrives med kolon, ikke bare med punktum som tidligere. Begge disse skrivemåtene er derfor riktig:

  • kl. 13.00
  • kl. 13:00 (nytt)

Årstall

Skrivemåten tjuetolv og tjuefjorten er nå likestilt med totusenogtolv og totusenogfjorten. Tidligere har bare den siste skrivemåten vært tillatt.

Dato

Datoer kan nå ha formatet år-måned-dag i teknisk bruk. I allmennspråket og i løpende tekst er imidlertid dag-måned-år fremdeles det eneste riktige:

  • 24.02.2014
    Skal fortsatt brukes i vanlig løpende tekst
  • 2014.02.24 (nytt)
    Er norsk og internasjonal standard, og mye brukt ved utveksling av data, i kronologiske lister etc. Se: Norsk standard (NS).

Design

Ordet design kan nå også skrives som intetkjønnsord, ikke bare som hankjønnsord. Du kan derfor skrive både:

  • Jeg liker designen
  • Jeg liker designet (nytt)

Slik bøyes design:
Hankjønn: en design, designen, designer, designene
Intetkjønn: et design, designet, design, designa/designene