Anna-Heumrønningen-om-omdømmebygging-i-sosiale-medier

Omdømmebygging i sosiale medier

– De fleste norske virksomheter vet at de bør være tilstede i sosiale medier. Men selv om mange er flinke til å lage engasjerende innhold, har flere mye å hente på å jobbe mer strategisk med omdømmebygging i kanalen, sier Anna Heumrønningen i Apeland.

Anna Heumrønningen er fagansvarlig for digital kommunikasjon i Apeland. På Omdømmedagen snakket hun om hvordan virksomheter kan jobbe med omdømmebygging i sosiale medier.

– Skal man nå ut til mange, kan man ikke basere seg på å nå alle i én kanal. Noen ser ikke på TV, andre leser kun nyheter på Facebook. Det er heller ikke sikkert man får media til å dekke alle saker man ønsker, eller at man har råd til å annonsere mye over tid. Ved å fortelle samme grunnhistorie i mange kanaler forsterkes budskapet, og sjansen for at folk faktisk får med seg budskapet øker, sier Anna Heumrønningen.

Lær av de beste

Forskning av Charles Fombrun og Cees Van Riel ved Reputation Institute viser at det er noen fellestrekk som kjennetegner måten omdømmevinnerne kommuniserer på. Nøkkelordene er: Synlig, annerledes, konsistent, åpen, ekte og mottakelig.

Anna-Heumrønningen-om-omdømmebygging-i-sosiale-medier

Mange virksomheter har mye å hente på å jobbe mer strategisk med omdømmebygging i sosiale medier, sier Anna Heumrønningen i Apeland.

– Det er særlig på områdene åpen, ekte og mottakelig sosiale medier spiller en viktig rolle. Kanalene gjør det lettere for folk å bli kjent med virksomheten på en måte som oppleves som troverdig og ekte. Det er vanskelig å tenke seg at en virksomhet kan oppleves som mottakelig i dag om de ikke er i sosiale medier, påpeker digitalrådgiveren.

Finn dine fokusområder

Hva som er viktigst for omdømmet varierer det fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet.

– Det er en stor fordel å undersøke hva som er viktigst for omdømmet i din bransje og for din virksomhet, og sjekke status på disse områdene i dag. Mange vil nok oppdage at de bruker unødvendig mye tid og penger på å fortelle om ting som har liten påvirkning på omdømmet, sier Heumrønningen.

Mål effekten

– Etter å ha jobbet målrettet med å forbedre oppfatningen på utvalgte områder i en periode er det lurt å måle effekten av arbeidet. Siden omdømme ikke er noe man endrer over natta, er det heller ikke mulig å spore effekten tilbake til enkeltinnlegg. Man må se kanalene over tid og vurdere om man har klart å styrke seg på dimensjonene man ønsket. I tillegg er det selvfølgelig lurt å følge med på hvor stor del av målgruppen man når ut til med kommunikasjonen, i hvilke kanaler og til hvilken pris, avslutter hun.

Tre gode råd for omdømmebygging i sosiale medier

1. Ikke kommuniser i blinde. Bruk undersøkelser for å finne ut hva du bør fokusere på i kommunikasjonen, og sørg for at alle som kommuniserer på vegne av virksomheten er godt kjent med resultatene.

2. Få kanalene til å spille sammen. Jo flere kanaler som spiller sammen, jo større er sjansen for at folk får budskapet med seg – og jo mer verdi får dere for pengene.

3. Følg med på utviklingen over tid. Endring skjer ikke over natta. Følg med på resultatene over tid, og pass på at utviklingen går riktig vei.

Les mer

Godt omdømme skaper støtte

Omdømmebygging gjennom ørene

Gjør internjobben når du skal skifte ham

Omdømmevinnernes suksessoppskrifter

Hvordan bli elsket av de unge?

Belastende å være i medienes søkelys