Adm. Direktør Ole Christian Apeland I Apeland Og Kommunikasjonsdirektør Randi H. Varberg I Norsk Resirk Var Begge Stolte Da Pantekampanjen Ble Kåret Til ”Årets Kampanje” Og ”Årets Gullkorn”.
Adm. direktør Ole Christian Apeland i Apeland og kommunikasjonsdirektør Randi H. Varberg i Norsk Resirk var begge stolte da pantekampanjen ble kåret til ”Årets kampanje” og ”Årets Gullkorn”.

Oppskriften på gull

I år vant Apeland ”Årets Gullkorn”, den gjeveste prisen i kommunikasjonsbyråenes konkurranse, for arbeidet for Norsk Resirk. Her er oppskriften på suksessen.

Norsk Resirk AS driver pantesystemet for drikkevarebokser og gjenvinnbare flasker. ”Pant alt. Alltid!” er en til nå 14 år lang kampanje for å sikre høyest mulig retur på disse boksene og flaskene.

– Vi laget kommunikasjonsstrategien da systemet kom i gang i 1999, og har siden hatt gleden av å bistå med alle former for kommunikasjon for Resirk, blant annet medieomtale, reklame, arrangementer og digital kommunikasjon med forbrukere, handel, produsenter og myndigheter, forteller Ole Christian Apeland, som har vært ansvarlig for arbeidet hos Apeland. Han roser Norsk Resirk for å ha stått ved strategien siden 1999.

Prosjektet har basert seg på omfattende analyse, en tydelig strategi og konsistent budskap med kreative variasjoner gjennom hele perioden. Til tross for at selve systemet er uforandret, har det vært skapt bred medieoppmerksomhet og godt likt reklame hvert år.

Kjente personer som Odd Børretzen, Ravi, Karpe Diem, Sølvguttene, TV2s værdamer og åtte partiledere har vært ambassadører. Nå er også Reodor Felgen med.

Panthull_Solvguttene

Til tross for at pantesatsene har stått stille, kjøpekraften har økt, og den økonomiske motivasjonen for å pante dermed er vesentlig redusert i perioden, har returandelen steget hele tiden.

Her er oppskriften som har skapt solide resultater for Resirk – og som vil fungere for deg:

1. Ha et klart mål

Ha det helt klart hva kommunikasjon skal gjøre. For Resirk skal kommunikasjon bidra til at flest mulig av deres bokser og flasker kommer tilbake og blir gjenvunnet.

2. Gjør solide analyser

Kjenn saken, og kjenn interessentene. Bruk eksisterende data, eksperter og ulike typer undersøkelser for å forstå hva mest mulig om saken.

3. Lag en tydelig strategi

Bruk god tid på en strategi som dekker alle former for kommunikasjon, både i egne kanaler, redaksjonelt og reklame. Sørg for at hele ledergruppen og byråene dere bruker forstår og følger den.

4. Ta hensyn til alle interessenter

Planlegg kommunikasjon med alle interessentene, ikke bare markedet. Medarbeidere, eiere, myndigheter og fagmiljøer må også få sitt.

5. Lag tydelige budskap

Formuler et sett av enkle budskap. Test om de fungerer, og hold på de beste. Ikke slutt selv om du selv har hørt dem mange ganger.

6. Spill på følelser

Følelser påvirker sterkere enn fakta. Gjør budskapet emosjonelt og finn gode fortellergrep.

7. Velg effektive kanaler

Vær bevisst i valg av kanaler. Ikke følg flokken, men finn kanalene som fungerer for akkurat ditt budskap og budsjett.

8. Velg riktig tidspunkt

Du kan ikke kommunisere like mye hele tiden. Vær synlig når du har størst mulighet til å påvirke og endre adferd.

9. Vær konsistent

Velg en form og tone som er gjenkjennelig mellom ulike kanaler, og over tid.

10. Skap kreativ variasjon

Vær kreativ og skap stadig nye aktiviteter innenfor samme ramme. Det som er nytt og spennende får mer oppmerksomhet, men ikke glem strategien og gå for langt fra kjernen.

11. Mål og gjør justeringer

Ha alltid en form for løpende måling av effekten av kommunikasjonen. Følg med, fyll på med mer analyse om du har behov, og gjør små forbedringer hele tiden.

12. Vær langsiktig

Det tar lang tid å forandre adferd i store grupper, men hvis du ser at innsatsen gir effekt, er det bare å arbeide på og se resultatene bli bedre og bedre. Ikke bli rastløs og fall for fristelsen til å bytte strategi dersom du har en god utvikling.