Operaen I Bjørvika I Oslo

Oslo klatrer på omdømmemåling

Den årlige omdømmeundersøkelsen Reputation Institute’s City RepTrak, måler folks oppfatning av 100 byer i 60 land.

Studien måler generell tillit til, beundring for og de gode følelsene offentligheten har til disse byene.

Vancouver på topp

Over 18 000 respondenter har deltatt i undersøkelsen, og har kåret Vancouver til byen med best omdømme, etterfulgt av Wien, Sydney og København. På plass nummer fem kommer altså Oslo, et godt stykke over verdensbyer som New York og Hong Kong som havnet på henholdsvis 39. og 66. plass. Stockholm finner vi på niende plass.

– Oslo havner høyere på denne listen enn i fjor, med en omdømmescore på 72,14, som tilsier et godt omdømme. Vi ser at dette blant annet skyldes en oppfatning av at Oslo er trygg både for innbyggere og besøkende, at det føres en god politikk, at byen har god infrastruktur, effektiv styring og respekterte ledere. Totalt måles byene på 13 dimensjoner, og Vancouver og Sydney er de eneste byene som plasseres blant de topp ti innen alle områdene som er målt, sier Ole Christian Apeland i Apeland AS. Selskapet representerer Reputation Institute i Norge.

Vakre og trygge byer

De viktigste egenskapene for å oppnå et godt omdømme, er ifølge målingen blant annet at byen er vakker, at den oppleves trygg, har respekterte ledere, godt sosialt og økonomisk styresett, samt har god infrastruktur og er miljøvennlig.

– Trygghet for turister og innbyggere verdsettes høyt. Dette kan forklare hvorfor større byer som New York og Los Angeles får en midt-på-treet-plassering. Dette er byer som også har større utfordringer innenfor de andre områdene som er viktig for et godt omdømme. Miljø og sosiale forhold er faktorer som spiller inn. I tillegg ser vi at gode forhold for finansielle investeringer er viktig for omdømme, men der er ikke Oslo i toppsjiktet, sier Apeland.

Ti topp byer, og deres omdømmescore:

RangeringByScore
1Vancouver74,22
2Wien74,03
3Sydney73,01
4København73,01
5Oslo72,14
6Barcelona71,84
7Firenze71,66
8Venezia71,04
9Stockholm71,03
10Melbourne70,68

Ytterligere informasjon om målingen finnes på www.reputationinstitute.com