Ole Christian Apeland, Adm. Direktør I Apeland

På hver sin planet

Ole Christian Apeland har snakket med kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjonsmedarbeidere og akademikere innen faget vårt. Alle snakker om fagets utvikling. Men ikke med hverandre. Les hans innlegg fra PRprat.no.

Høstseminaret til Kommunikasjonsforeningen på Lillehammer var et godt arrangement, men det var som vanlig kommunikatører fra offentlig sektor som fylte mesteparten av salen. Jeg traff få fra næringslivet, ingen av de ledende akademikerne og ingen andre ledere fra de større byråene.

Introvert fagfest

På Gullkorn, den årlige prisutdelingen i regi av Komm, hyllet noen få byråer seg selv med et fåtall kunder til stede. Heller ikke der så jeg noen sentrale lærekrefter. Men så skal det også sies at salen var ganske dunkel, så de kan ha vært der uten at jeg så dem. Det er ganske ironisk at byråene, som lever av å gjøre andre synlige, samles til en svært introvert fagfest.

De som underviser våre kommende kolleger har, etter hva jeg vet, ingen egen arena for å samles på tvers av høyskolene. Treffer man fagkrefter fra flere institusjoner samlet, er det gjerne på konferanser i regi av andre. Riktignok har BI Center for Corporate Communication hatt et par samlinger, men det har ikke blitt noen tradisjon.

Felles utfordring

Disse tre gruppene former vårt fag. Alle er fulle av meninger. Om faget, og om hverandre. For man snakker om hverandre: Byråfolket snakker om kundene, kundene snakker om byråene, akademikerne snakker om begge, og noen snakker om akademikerne. Men ofte snakkes det om bransjekolleger som ikke er til stede.

Skal faget utvikle seg optimalt, tror jeg vi bør vi snakke mer sammen. Det nytter ikke å sitte på hver sin planet i vårt lille kommunikasjonsfaglige solsystem. Vi har felles utfordringer i å bygge opp kunnskap om og respekt for vårt fagfelt, og vi bør samarbeide bedre om å vise verden hvordan vi skaper verdier for bedrifter, etater, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Samling i Oslo?

Kommunikasjonsforeningen er som største organisasjon den naturlige initiativtakeren. Neste høst arrangeres Høstseminaret i hovedstaden. Det hadde vært et stort framskritt om komiteen klarte å samle et representativt utvalg av både rådgivere, akademikere, offentlige og private kommunikatører til dette seminaret, og legge til rette for gode fellesdiskusjoner om fagets framtid. For det finnes faktisk store mengder intelligent liv på de andre planetene.