Brage Steinson Wiik-Hansen

Brage er prosjektansvarlig og spesialist på medietrening, mediekontakt og krisekommunikasjon. 

Han er utdannet journalist, og har erfaring fra en rekke fagpublikasjoner, lokalavis og rikspressen. Brage har også arbeidet i kommunikasjonsavdelingen i Hæren, der han hadde ansvaret for Hans Majestet Kongens Garde og Forsvarets militærpolitiavdeling. 

Han har tjenestegjort internasjonalt som presse- og informasjonsbefal i Irak, Litauen, Georgia og Jordan. 

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Sett deg på listen.