Arild S. Isaksen

Arild S. Isaksen
Kontakt

Arild er visuell og grafisk designer, og jobber med visuell kommunikasjon for våre kunder. Han bidrar til utvikling av selskapsprofiler, og sørger for at de gode historiene kommer tydelig frem i trykksaker som årsrapporter, magasiner og bøker.

Arild har grafisk utdannelse som inkluderer fire års studier i USA. Han har jobbet som grafisk designer i flere selskaper , og har vært i Apeland siden 2004.