Åse Solberg

Åse Solberg
Kontakt

Åse har god innsikt i og forståelse for offentlige prosesser. Hennes spesialfelt er å påvirke offentlige beslutninger gjennom å tolke det politiske spillet, forme gode budskap og formidle disse der de kan skape ønsket effekt. Hun jobber både med myndighetskontakt og mediekontakt.

Åse har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun begynte i Apeland i 2012.