Lotte Grepp Knutsen

Lotte Grepp Knutsen
Kontakt

Lotte er seniorrådgiver i Apeland, og arbeider særlig med politisk påvirkning, offentlige tjenester og organisasjoner.

Lotte har bred politisk erfaring. Hun var under regjeringen Stoltenberg II politisk rådgiver og statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, statssekretær i Kulturdepartementet, konstituert statssekretær ved Statsministerens kontor og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Senere var hun organisasjonssjef i Arbeiderpartiet, før hun flyttet til Bodø og begynte ved Nord universitetet, der hun ble kommunikasjonssjef. Hun har også vært kommunikasjonsrådgiver i JKL og politisk rådgiver i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, og har møtt på Stortinget som vararepresentant. Lotte kom til Apeland i 2018.