Per-Olav Lie

Per-Olav Lie
Kontakt

Per-Olav finner gode og konkrete løsninger på kundenes utfordringer. Han arbeider mye med utvikling av strategier og holdningsskapende kampanjer, samt med medietrening. Han er en erfaren koordinator for større kommunikasjonsprosjekter, og jobber mye med offentlige kunder.

Per-Olav har bakgrunn som journalist og reportasjeleder i Aftenposten, samt som informasjonssjef i store selskaper som Ringnes, Dyno Nobel og Elkem. Han begynte i Apeland i 2001.