Steffen Aagedal

Steffen Aagedal
Kontakt

Steffen hjelper kunder med å identifisere og formidle deres beste historier, både ved å utvikle ideer til kampanjer og gjennom å bidra til å utforme et tydelige budskap og føre det i pennen.

Steffen har jobbet i mange år som journalist i medier som Dagens Næringsliv og NRK samt med mediehåndtering og krisekommunikasjon for Justis- og beredskapsdepartementet, blant annet under terrorangrepet 22. juli. Han kom til Apeland våren 2016 etter å ha jobbet med lanseringen av kultur- og innovasjonshuset Sentralen.