Trine Knudsen Dabbadie

Trine Knudsen Dabbadie
Kontakt

Trine er Apelands ansvarlige for digital spredning gjennom sosiale medier og andre digitale kanaler. Hun gir også råd om digital kommunikasjon.

Trine har arbeidet med kommunikasjon siden 2005, mesteparten av tiden i byråene Renommé Communication og Strategene. Tidligere arbeidet hun med TV-, radio- og magasinjournalistikk, blant annet i BBC. Hun har en mastergrad i internasjonal journalistikk fra City University of London. Trine kom til Apeland i 2017.