Ruter Ble årets Klatrer I Omdømmeundersøkelsen RepTrak Norge. Bilde Fra Omdømmedagen

Ruter er Årets klatrer

På få år har Ruter gått fra å være blant virksomhetene med svakest omdømme i Norge til å ha et godt omdømme i befolkningen. Med en solid forbedring fra 2014 til 2015, ble selskapet kåret til Årets klatrer på Omdømmedagen 2015.

Gjennom målrettet arbeid har Ruter klart å snu selskapet fra å ha et dårlig til et godt omdømme, og er den virksomheten som har forbedret sitt omdømme mest fra 2014 til 2015. Bare i løpet av det siste året har Ruter hevet sitt omdømme med over 10 poeng, fra 60,2 i 2014 til 70,6 i 2015.

– Håper flere vil reise med oss

Fokus på å forbedre brukeropplevelsen gjennom bedre punktlighet, bruk av sanntid og utvikling av en app som gjør det enklere å kjøpe billett, har hatt en positiv effekt på Ruters omdømme i befolkningen.
– Mobilbilletten er en knallsuksess og et sterkt bidrag til at kollektivtrafikkens omdømme er blitt bedre. Vi håper dette bidrar til at enda flere vil reise med oss, sier Sofie Bruun, pressetalsperson i Ruter, som gjerne gir gode råd til hvordan du kan forbedre ditt selskaps omdømme.

Sofie Brunns råd for å bedre virksomhetens omdømme

  1. Lytt til kundene! Mobilbilletten er blitt en suksess takket være alle kundene som ga oss gode innspill under utviklingen.
  2. Jobb kontinuerlig med forbedring! Det er alltid rom for å bli litt bedre.
  3. Stå i det og ha is i magen! Endringer skaper alltid støy, men er de godt forberedt, faglig fundert og blir godt kommunisert, så leder de gjerne til vekst.