Hvordan Skal Du Få Politikerne Til å Lytte Til Akkurat Din Organisasjon? Her Er Seks Råd Til Hvordan Man Bør Gå Frem Fra Torbjørn Giæver Eriksen

Slik får du politikerne til å høre på deg

Hvordan skal du få politikerne til å lytte til akkurat din organisasjon? Her er seks råd til hvordan man bør gå frem, fra Torbjørn Giæver Eriksen – seniorrådgiver i First House, og tidligere statssekretær og informasjonsrådgiver for Jens Stoltenberg.

1. Være ute i god tid!

Grunnlaget for partienes og enkeltpolitikernes prioriteringer av saker, og deres standpunkt og holdninger til en sak bestemmes tidlig. For eksempel blir partienes partiprogram for de neste fire årene formulert og vedtatt nå i høst. Ønsker organisasjonen din fokus på en sak, bør du derfor forsøke å påvirke partiprogram-prosessen. Det kan være for sent å mobilisere støtte hos politikerne senere, når de er bundet av et program.

2. Hvem avgjør saken?

Hvor i systemet ligger saken som organisasjonen din ønsker å påvirke? Er den til utredning i et direktorat, til gjennomgang i et departement eller til behandling i en komite? Du må vite hvor saken ligger for å kunne påvirke på riktig sted og nivå i prosessen.

3. Gjør hjemmeleksen!

Når du kontakter og møter politikerne må du kunne den aktuelle saken ut og inn. Du må kunne svare på alle spørsmål og argumentere konkret og godt for organisasjonens sak. Aldri improviser!
Kartlegg og vær kjent med den enkelte politiker du møter – hvilke saker er denne opptatt av, hvor står han/hun i akkurat denne saken etc. Gjør deg og din organisasjon relevant for politikeren.

4. Fornuft og følelser

Argumentasjonen du kommer med må appellere til politikernes følelser eller fornuft, dvs. enten hjerte eller hjerne. Hjerte fungere best!

5. Keep It Simple Stupid (KISS)

Budskapet du fremmer må være enkelt, og helst kun ett budskap. Vær spiss og tydelig på hva organisasjonen mener og ønsker. Etter et møte med politikerne bør du legge igjen et dokument på maks én side, som oppsummerer organisasjonens standpunkt og argumenter.

6. Innkall kavaleriet

Bruk og spill på lag med media. Media kan utøve press på politikerne og bidra til at andre aktører/allierte engasjerer seg i saken. Gjennom media kommer politikerne i direkte kontakt med velgerne sine – og det er viktig for enhver politiker.