Jacob Lund Deler Tips Til Hvordan Du Skaffer Sponsorer Til Organisasjonen På Lederliv-konferansen

Slik skaffer du sponsorer til organisasjonen

Mange organisasjoner er avhengige av å få sponsormidler, men veien frem til riktig sponsor kan være kronglete.

Fra varemerke til merkevare

Hvem bedrifter ønsker å sponse er resultat av et bevisst strategisk valg. Det handler om hvem eller hva man ønsker å bli assosiert med. Mange organisasjoner har en utydelig profil og folk vet ikke hva de står for. Så lenge de fremstår som diffuse, vil ingen sponsorer satse på dem. Løsningen blir derfor å bygge merkevaren i organisasjonen. Hvis organisasjonen din har klare budskap og verdier, øker muligheten for at bedrifter ønsker å bli knyttet opp mot den, og dermed sponse den. Her er Jacob Lunds fire assosieringskategorier:

1. Synlighet idrett

Mange bedrifter vil sponse idrett fordi de vil bli assosiert med noe folk liker.

2. Innovasjon kultur

Mange bedrifter vil sponse deler av kulturlivet fordi de vil bli assosiert med nytenkning og kreativitet.

3. Ansvar sosio

Dette handler om å ta ansvar på enkelte områder. Bedrifter vil stå frem som en ansvarsfull virksomhet.

4. Verdiskapning sosialt entrepenørskap

Bedrifter går direkte inn og hjelper gründervirksomheter, ofte fordi de vil bli assosiert med verdiskapning.

Finn den kommersielle essensen i din organisasjon

Ingen bedrifter sponser fordi de vil bruke penger. De sponser fordi de vil bli assosiert med visse verdier, men da må de vite at de faktisk blir det. All sponsing handler om å knytte seg opp mot et verdisett.

Din organisasjon bør finne ut hva som er essensen i det dere gjør, og forklare det til omverdenen. Hva står dere egentlig for?

Råd for å bli mer attraktiv som organisasjon

  • Delta på sosiale medier
  • Få redaksjonell omtale av egen virksomhet, ikke minst lokalt
  • Samarbeid med sponsorene og tilby payback
  • Tilby aktivitetspakker og tester
  • Tilby verdier som dere har – som er lønnsomme for næringslivet