MyOslo

– Spør alltid de mest krevende brukerne

Oslo kommune var en digital sinke, og ønsket å endre på dette. Da kommunen skulle utvikle nye digitale løsninger for unge, inviterte de derfor ungdom til en 48 timers workshop.

IKT-Norges kommunekartlegging fra 2012 viste at nærmere 90 prosent av kommunene aldri spør innbyggerne sine om hva de vil ha av digitale selvbetjeningsløsninger. Å bli kalt en digital sinke irriterte Oslos finansbyråd Kristin Vinje. Hun valgte å gå ut av sin komfortsone og spørre de innbyggerne som krever mest, nemlig de unge, hva de ønsker av digitale tjenester. Med på laget fikk de IKT-Norge.

Invitasjon til workshop

Brukerinvolveringen resulterte i MyOslo, en 48-timers workshop med 40 unge fra hele byen som skulle utvikle konsepter og elektroniske tjenester unge har behov for.
– Det kunne blitt kaos, men det ble magi og fem bærekraftige løsninger. Initiativtakerne fikk i tillegg genuin brukerinnsikt. Spør alltid de vanskeligste brukerne dine hva de har behov for, fordi da vet du at du får løsninger som brukerne har behov for og kommer til å bruke, sier Heidi Arnesen Austlid, direktør for samfunnskontakt i IKT-Norge.