Leder For Analysegruppen, Bjørg Kari Paulsen, Og Adm. Direktør Ole Christian Apeland.
Leder for analysegruppen, Bjørg Kari Paulsen, og adm. direktør Ole Christian Apeland.

Styrket omdømme for Apeland

Som ledende på omdømmemålinger tar Apeland sin egen medisin, og måler årlig kundetilfredshet og omdømme. Resultatene fra årets måling viser en gledelig fremgang fra i fjor, både blant kunder og andre relasjoner. Apelands omdømme klassifiseres som fremragende på RepTrak-skalaen.

Apelands omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse ble gjennomført i oktober, og både kunder og andre relasjoner hadde anledning til å svare. Undersøkelsen viste en hyggelig fremgang på samtlige områder.
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss, og i det arbeidet er tilbakemeldinger fra kunder og andre relasjoner av stor betydning, sier Bjørg Kari Paulsen, leder for analysegruppen i Apeland.

Skaper effekt

– Vi er takknemlige for de gode resultatene, og setter også pris på innspill som kan gjøre oss bedre. Samtidig gleder vi oss over at vi har mange fornøyde kunder. Vi får tilbakemeldinger om at vår kombinasjon av analyse, strategi, PR og reklame gir en god helhet, at vi leverer og skaper effekt. De fleste av våre kunder velger derfor å jobbe med oss i mange år. Den tilliten motiverer oss, og gjør at vi stiller strenge krav til oss selv, sier adm. direktør Ole Christian Apeland i Apeland.