Nils Petter Nordskar I Nordskar Kommunikasjon Snakker Om COntent Marketing På Omdømmedagen

– Ta content marketing på alvor

– Content marketing blir vår tids viktigste markedsføringsmetode, sier Nils Petter Nordskar i Nordskar Kommunikasjon. På Omdømmedagen utdypet han hvorfor.

– Content marketing kan ha nøyaktig de samme målsettinger som tradisjonell marketing. Fordelen er at teknikkene i content marketing ofte leder til mer relevante budskap, med fokus på reell nytteverdi for mottaker, sier Nils Petter Nordskar.

– Det beste som har skjedd kommunikasjonsfaget

Nordskar tror de fleste bedrifter vil få mye igjen for å satse mer på godt innhold og gode historier, som bedriften selv har kontroll på. Samtidig er det viktig å fjerne seg fra reklamepreget informasjon og heller fokusere på det som virkelig er interessant – og til og med inspirerende.
– Økende bruk av teknikkene og prinsippene som ligger til bunn for begrepet content marketing er det beste som har hendt faget kommunikasjon. Det vil gi oss bedre PR og bedre reklame, tror Nordskar. Han har ikke så sans for kritikken om at dette bare er enda et buzzord som snart blir erstattet med et nytt, osv.
– Å si at dette bare er gamle metoder i ny innpakning er så feil som det kan få blitt. Fokuser på det som faktisk er nytt! Gjort riktig vil dette kunne styrke omdømmet på en effektiv måte.

Fra monolog til dialog

Nordskar synes content marketing skiller seg fra tradisjonell reklame på mange positive måter. Både fordi det gjør det enklere å kommuniserer én til én, og innbyr til mer dialog enn den tradisjonelle monologen i vanlig reklame. Videre at det er en måte å kommunisere på som ikke er like introvert, og som ikke bare fokuserer på avsenderens behov. At det kan være kostnadseffektivt, er også et godt argument. Blant flere.
– I stedet for å problematisere og henge seg opp i hvordan content marketing også har vært brukt tidligere, bør man fokusere på hvordan man kan utnytte de nye og effektive sidene av prinsippene bak. Ikke minst takket være ny teknologi, sier Nordskar.

Nordskars tre kommunikasjonsråd til deg:

  1. Slutt å hate content marketing. Bruk alt som er bra.
  2. Samle alle dine kommunikasjonsaktiviteter i én felles strategi.
  3. Spre eierskapet til strategien på flere. Det er høyrisiko og korttenkt å begrense eierskapet til kommunikasjonssjefen og det byrået som er inne i varmen akkurat nå.