F.v. Ellen Paulsen, Anna Heumrønningen Og Lene Møll På Social Media 2015 I Berlin
F.v. Ellen Paulsen, Anna Heumrønningen og Lene Møll på Social Media 2015 i Berlin

– Ta sosiale medier på alvor!

Sosiale medier er for lengst ferdig med puberteten, og å være klassens klovn. Kanalen fortjener å bli tatt på alvor, og målrettet arbeid gir resultater. Digitalavdelingen i Apeland har vært på konferanse i Berlin, og oppsummerer hovedpoengene her.

For oss som jobber med sosiale medier, har det lenge vært viktig å poengtere at dette ikke er en separat kanal med eget kommunikasjonsløp, som bare skal være til tull og fjas.
– Sosiale medier er en kanal som på lik linje med andre kanaler må integreres i en helhet. Og som i likhet med andre må ha en målsetting – og kunne dokumentere effekt for å ha en verdi, sier Anna Heumrønningen, leder for digitalavdelingen i Apeland.

Legg grunnlag for suksess

Kommunikasjon er et bredt fagområde, og ansvaret er gjerne delt på flere personer eller avdelinger.
– Men sosiale medier hører ikke hjemme ett sted i organisasjonen, som flere påpekte på konferansen, forteller digitalrådgiver Lene Møll. Hun oppsummerer i tre konkrete råd til hvordan egen organisasjon kan bidra til suksess:

  1. Sørg for at sosiale medier er en del av en helhetlig kommunikasjonsstrategi og –plan.
  2. Øk kompetansen på sosiale medier internt, både hos ledelsen og alle ansatte. Forankre en forståelse for hva som blir gjort i sosiale medier, hvorfor dette er verdifullt – og hvordan alle kan bidra.
  3. Sikre at de som drifter sosiale medier inkluderes og holdes oppdatert på alt som skjer.

Still de viktige spørsmålene

I kommunikasjonsstrategier og -planer konkretiserer vi hva vi skal kommunisere til hvem, når og hvor – og ikke minst hvorfor. Det er først når disse spørsmålene er besvart at vi skal velge kanaler. Sosiale medier bør vurderes, men er ikke et riktig valg for alle.
– Det er ikke slik at alle selskaper må være tilstede i samtlige sosiale medier. Det kommer an på hva de ønsker å kommunisere, hvem de ønsker å nå, og hva de ønsker å oppnå. I tillegg er det viktig å vurdere ressurser, kapasitet og kompetanse. Det er bedre å gjøre noen få ting godt, enn å gjøre mange ting dårlig, påpeker Lene Møll.

Lytt før du snakker

Sosiale medier er et unikt verktøy for å påvirke, engasjere og underholde målgruppene, og for å lytte og oppmuntre til dialog. Sosiale medier er rett og slett som en god samtale. Og i en god samtale er det viktig å lytte. Hva er målgruppen interessert i? Hva engasjerer dem? Hva trenger de, og hva lurer de på?
– Det handler ikke om hva du ønsker å si til målgruppen, men om hva de er opptatt av – og hva du kan bidra med av verdi inn i det. Først da er du klar til å utvikle godt innhold, poengterer Anna og Lene.

Lag fristende innhold

En god strategi og plan er grunnleggende for all kommunikasjon. Og selv om sosiale medier er dynamiske, kan det aller meste planlegges i relativt god tid. Innholdet som utvikles kan presenteres på mange ulike måter, som for eksempel tekst, infografikker, bilder og filmer. Det viktigste er å finne en form som passer spesielt til målgruppen og kanalen, påpeker Lene Møll:
– Sosiale medier bryter inn i folks private sfære, så innholdet må være personlig. Du skal prøve å få deres oppmerksomhet mens de sitter på bussen, henger med venner, lager mat eller kanskje halvveis gløtter på TV. Da er det viktig å finne de enkle budskapene og den fristende formen som treffer på hjemmebane.

Ikke glem målet!

Men sosiale medier er ikke nok en kanal du kan dytte budskap ut i. Styrken og utfordringen i sosiale medier er at det ikke er en monolog, men en dialog. Innhold skal ikke utvikles bare for innholdets skyld. Innholdet skal engasjere en bestemt gruppe mennesker, som igjen skal utføre noe som bidrar til at organisasjonen når bestemte mål. For å vite at man er på vei mot dette målet, må vi lytte, måle og evaluere. Data er et godt høreapparat for å analysere hva som fungerer – og ikke. Men det er utrolig mye informasjon og data tilgjengelig. Utfordringen er å definere hvilke måleparametre som er relevante. For nå er sosiale medier i ferd med å bli en voksen kanal. Vi er ferdige med å telle likes – nå må vi måle resultater, avslutter Anna Heumrønningen.

Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av Apelands digitalavdeling deltakelse på Quadriga University of Applied Science konferanse Social Media 2015 i Berlin 23.-24. september 2015.

Les også: Fem gode råd for sosiale medier, en oppsummering skrevet etter Social Media Days 2015.

Ellen Paulsen

Ellen er en erfaren rådgiver, som har arbeidet med de fleste av våre største kommunikasjonskampanjer gjennom mange år. Hun jobber strukturert og målrettet med å finne gode løsninger for små og store utfordringer, og sikrer at helhetlige kampanjer tas systematisk ut i alle kanaler. De siste årene har hun jobbet spesielt med digitale og sosiale kanaler.