RepTrak fastsetter virksomhetens omdømmescore basert på fire spørsmål om tillit, beundring, respekt og følelse for virksomheten. Dette gir en RepTrak Pulse-score på mellom 0 og 100. I tillegg gir RepTrak virksomheten en score på 23 attributter innen syv dimensjoner: Produkter og tjenester, samfunnsansvar, arbeidsmiljø, innovasjon, ledelse, etikk og økonomi.

Grunnlag for sammenligning

Svarene kobles til støttende atferd, det vil si i hvilken grad den spurte for eksempel vil kjøpe produkter eller tjenester av virksomheten, snakke positivt om, stole på eller investere penger i den. En styrke med RepTrak er muligheten til å sammenligne din bedrifts omdømme med konkurrenter, egen bransje eller de beste internasjonalt.

Norges synligste virksomheter

Alle kan bruke RepTrak, men den åpne undersøkelsen RepTrak Norge, som Apeland publiserer hver vår, viser omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter. Utvalget er basert på en nominering gjennomført høsten før. Et representativt utvalg nordmenn blir i nominasjonen bedt om å åpent oppgi virksomheter de mener har et godt omdømme, og virksomheter de mener har et dårlig omdømme. Deretter blir de 50 virksomhetene som er nevnt oftest, positivt eller negativt, målt i RepTrak Norge. I tillegg måles andre virksomheter som ønsker å sammenligne seg med disse.

Over åtte uker

Datainnsamlingen til RepTrak Norge skjer normalt i en åtteukersperiode mellom januar og mars. Ved å måle over noe tid unngår man at svarene påvirkes for mye av dagsaktuelle hendelser. Apeland og The RepTrak Company har i samarbeid med professor Peggy Brønn på BI gjennomført RepTrak Norge hvert år siden 2004. RepTrak benyttes i over 30 land verden over.