Annonse For Norsk Resirk Med Erna Solberg

Tverrpolitisk pantevalg

«Gjør noe lite for noe stort» var budskapet i en unik reklamekampanje, der åtte partiledere minnet folk på å stemme og pante.

Helgen før valget den 9. september, stilte lederne for Høyre, Frp, Venstre, SV, KrF, Sp, Rødt og Miljøpartiet De Grønne opp i en litt annerledes annonseserie. I annonser i aviser, tidsskrifter og på nett, ba de oss om å bruke stemmeretten, samtidig som de slo et slag for miljøet ved å minne oss om å pante bokser og flasker.

Fikk fart i sosiale medier

Partilederne bidro selv til å spre budskapet, ved å legge ut annonsene med bilde av seg selv i pantehullet på sosiale medier. De spredte seg raskt, og bare Erna Solberg alene fikk over 1 500 likes da hun postet sin panteannonse på Facebook.
– Å pante er viktig og noe vi alle kan bidra med for miljøet. Vi må ikke glemme betydningen av små handlinger. Dersom alle panter, sparer vi store ressurser til beste for miljøet, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Flere panter enn stemmer

Det var Norsk Resirk som stod bak annonsekampanjen, som er utviklet av Apeland. Resirk driver panteordningen for gjenvinningsflasker og bokser – en miljøordning som alle partier støtter opp om.
– Å stemme og å pante har det til felles at det er enkelt å gjøre, og betyr mye. Men mens de aller fleste panter alt, var det bare 76,4 prosent som stemte ved forrige stortingsvalg. Målet med kampanjen var å bidra til at enda flere fant veien til valgurnene, samtidig som folk ble minnet om at panting er enkelt og betyr mye for miljøet. Vi er takknemlige for at partilederne stilte opp for en god sak, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk.

Se alle annonsene her