Omdømmedagen 2020: Omdømme Og Digitalisering

Velkommen til Omdømmedagen 27. august!

Omdømmedagen 2020 er flyttet til 27. august, men årets tema er like aktuelt: Hva betyr digitalisering for kundeopplevelse, omdømme og kommunikasjon?

Omdømmedagen er årets viktigste fagdag for alle som jobber med omdømmebygging. Selskapene med Norges beste omdømme presenteres, og de beste deler sine erfaringer.

Omdømme og digitalisering

Årets tema er omdømme og digitalisering. Alle snakker om digitalisering, og alle mulighetene det gir. Men hva betyr det for omdømmet, og hvordan bør man kommunisere internt og eksternt for å lykkes? På Omdømmedagen kan du lære mer om hva digitalisering betyr for kundeopplevelse, omdømme og kommunikasjon.

27. august er datoen!

Omdømmedagen er flyttet fra 23. april til 27. august. Vi gjennomfører fagdagen på Latter eller på andre måter, i henhold til myndighetenes retningslinjer.

Se hele programmet og meld deg på her!